Słowjańske godkigrupa godkůw z familije indoojropejskij (bałtosłowjańsko subfamilijo). Skłodo śe ze trzech zespołůw: zachodńo-, schodńo- a połedńowosłowjańskigo. Nojstarsze uchowane manuskrypty ze słowjańskimi tekstůma pochodzům z X wjeku. Do zopisu słowjańskich godek bůły abo sům używane abecadła: głagolicke, cyrylicke i łaćińske (w ńywjelgim zakreśe tyż arabske).

Słowjańske godki we Ojropje

Klasyfikacyjo słowjańskich godek

edytuj
indoojropejske godki
bałtosłowjańske godki
słowjańske godki (ůng. 317 mln)
zachodńosłowjańske (ůng. 61 mln)
lechicko grupa
połabsko
půmorsko (ůng. 50 tyś)
kaszubsko (ůng. 50 tyś)
słowińsko
ślůnsko (ůng. 500 tyś.)
polsko (ůng. 44 mln)
sorbsko grupa, abo sorbske godki (ůng. 70 tyś)
dolnosorbsko (ůng. 15 tyś)
gůrnosorbsko (ůng. 55 tyś)
czesko-słowacko grupa
czesko (ůng. 10 mln)
morawsko (ůng. 108 tyś.)
słowacko (ůng. 5 mln)
knaan
połedńowosłowjańske (ůng. 29 mln)
schodńo grupa (ůng. 10 mln)
staro-cerkewno-słowjańsko
bůłgarsko (ůng. 8,5 mln)
macedůńsko (ůng. 1,8 mln)
zachodńo grupa (ůng. 19 mln)
słowyńsko (ůng. 2 mln)
syrbsko-chorwacko godka † abo djasystema
syrbsko (ůng. 9 mln)
chorwacko (ůng. 7 mln)
bośńacko (ůng. 2 mln)
czornogůrsko
schodńosuowjańske (ůng. 210 mln)
staroschodńosłowjańsko
rusko (ůng. 160 mln)
rutyńsko
bjołorusko (ůng. 10 mln)
polesko
ukrajińsko (ůng. 40 mln)
ruśińsko

† - mortwe

Słowjańske godki
Wschodńe starowschodńosłowjańsko † | ruteńsko † (bjołorusko, polesko, ruśińsko, ůkrajińsko) | rusko
Zachodńe czesko | dolnosorbsko | gůrnosorbsko | kaszubsko | knaan † | morawsko | polsko | połabsko † | słowacko | słowińsko | ślůnsko
Połedńowe bůłgarsko | cerkewnosłowjańsko | macedůńsko | serbsko-chorwacko † (bośńacko, chorwacko, Hradsko, czornogůrsko, serbsko) | słoweńsko, prekmursko | staro-cerkewno-słowjańsko †
Inksze protosłowjańsko † | mjyndzysłowjańsko | slovio
martwe