Słowyńsko godka

(Pōnkniyntŏ ze Słoweńsko godka)

Słowyńsko godka - połedńowosłowjańsko godka, kero je używano we przede wszyjskim we Słowyńiji (kaj mo sztatus jedźinyj amtowyj godki), a uokrům tego we Madźarach, Austriji, Italiji.

Słowyńsko gŏdka
slovenski jezik

slovenščina

Godany we * Suowyńa Słowyńijo
Używacze 2,085,160.6 [1]
Familijo Indoojropejske godki

 Słowjańske godki
  Połedńowosłowjańske godki
  Słoweńsko gŏdka

Djalekty Prekmursko godka

Resko gŏdka

Abecadło łaćiński
Uoficjalny sztatus
Uoficjalno we
Regulowano uod Słowyński Insztitut Nauki a Kůnsztu
Kody
ISO 639-1 sl
ISO 639-2 slv
ISO 639-3 slv

Przipisy