Dżul – jednotka roboty, ynergije i ciepła we układzie SI, ôznaczanŏ J.

dżul [J]
Ukłŏd SI
Wymiar
Jednostka roboty, ynergije, ciepła
Typowe symbole srogości W, E, Q
we jednostkach SI
we jednostkach CGS
we jednostkach anglosaskich
Zdrzōdło miana James Prescott Joule

Jedyn dżul to robota wykōnanŏ ôd siyły ô wercie 1 N przi cŏfniyńciu pōnktu prziłożyniŏ siyły ô 1 m w rychtōnku rōwnoległym do rychtōnku fungowaniŏ siyły.

1 J = 1 N · m

Zwiōnzek ze siyłōm:

1 J = 1 W · s

Miano dżul je ôd miana angelskigo fizyka Jamesa Joule'a.

Przerachowanie 1 dżula na inksze jednotski roboty, ynergije i ciepła:

Dżul a niutōnometerEdytuj

Jednostka mōmyntu siyły to N · m. Iloczyn niutōna i metra to w układzie SI dżul, jednak – coby niy wkludzać nieporozumiyń – jednostkã mōmyntu siyły była nazwanŏ niutōnōmeter (N · m) i niy zastympuje sie jij dżulym.

Tyn problym wiōnże sie z tym, iże robota je definiownŏ za iloczyn skalarny siyły i cŏfniyńciŏ, za to mōmynt siyły to iloczyn wektorowy siyły i ramiynia.

Przedrostki SIEdytuj

Wielokrotności i podwielokrotności jednostki (porubiōne sōm nojczyńścij używane):

Wielokrotności Podwielokrotności
Przedrostek Miano Symbol Przedrostek Miano Symbol
100 dżul J      
101 dekadżul dej 10–1 decydżul dJ
102 hektodżul hJ 10–2 centydżul cJ
103 kilodżul kJ 10–3 milidżul mJ
106 megadżul MJ 10–6 mikrodżul µJ
109 gigadżul GJ 10–9 nanodżul nJ
1012 teradżul TJ 10–12 pikodżul pJ
1015 petadżul PJ 10–15 femtodżul fJ
1018 eksadżul EJ 10–18 attodżul aJ
1021 zettadżul ZJ 10–21 zeptodżul zJ
1024 jottadżul YJ 10–24 joktodżul yJ

Wejzdrzij tyżEdytuj