Dżul – jednotka roboty, ynergije i ciepła we układzie SI, ôznaczanŏ J.

dżul [J]
Ukłŏd SI
Wymiar
Jednostka roboty, ynergije, ciepła
Typowe symbole srogości W, E, Q
we jednostkach SI
we jednostkach CGS
we jednostkach anglosaskich
Zdrzōdło miana James Prescott Joule

Jedyn dżul to robota wykōnanŏ ôd siyły ô wercie 1 N przi cŏfniyńciu pōnktu prziłożyniŏ siyły ô 1 m w rychtōnku rōwnoległym do rychtōnku fungowaniŏ siyły.

1 J = 1 N · m

Zwiōnzek ze siyłōm:

1 J = 1 W · s

Miano dżul je ôd miana angelskigo fizyka Jamesa Joule'a.

Przerachowanie 1 dżula na inksze jednotski roboty, ynergije i ciepła:

Dżul a niutōnometer

edytuj

Jednostka mōmyntu siyły to N · m. Iloczyn niutōna i metra to w układzie SI dżul, jednak – coby niy wkludzać nieporozumiyń – jednostkã mōmyntu siyły była nazwanŏ niutōnōmeter (N · m) i niy zastympuje sie jij dżulym.

Tyn problym wiōnże sie z tym, iże robota je definiownŏ za iloczyn skalarny siyły i cŏfniyńciŏ, za to mōmynt siyły to iloczyn wektorowy siyły i ramiynia.

Wielokrotności i podwielokrotności jednostki (porubiōne sōm nojczyńścij używane):

Wielokrotności Podwielokrotności
Przedrostek Miano Symbol Przedrostek Miano Symbol
100 dżul J      
101 dekadżul dej 10−1 decydżul dJ
102 hektodżul hJ 10−2 centydżul cJ
103 kilodżul kJ 10−3 milidżul mJ
106 megadżul MJ 10−6 mikrodżul µJ
109 gigadżul GJ 10−9 nanodżul nJ
1012 teradżul TJ 10−12 pikodżul pJ
1015 petadżul PJ 10−15 femtodżul fJ
1018 eksadżul EJ 10−18 attodżul aJ
1021 zettadżul ZJ 10−21 zeptodżul zJ
1024 jottadżul YJ 10−24 joktodżul yJ

Wejzdrzij tyż

edytuj