Spůłrzyndne: 53°39' N 07°26' EGeůgrafja

Dornum - gmin we mjymcach, we landźe Dolno Saksůńijo, we kryśe Aurich. Mo 76,78 km² wjyrchu a podug danych ze 2015 roku půmjyszkiwało sam 4796 ludźi.

Wapyn Dornum

Necowe uodwołańa

edytuj