Gůrnoślůnski Zwjůnzek Metropolitalny

Gůrnoślůnski Zwjůnzek Metropolitalny – mjano zwjůnzku mjastůw gůrnoślůnskij aglůmeracyje. Mjano 'Gůrnoślůnski' sam je ńyakuratne, skiż tygo iże ino 11 sztadůw, za 14 kere sům we zwjůnzku leżům we Gůrnym Ślůnsku. Krům tygo 2 sům we Důmbrowskim Zogłymbju a jedno we Krakowskim Zogłymbju. Uobadwa te regijůny sům tajlůma Małopolski, przi czym Gůrny Ślůnsk je tajlům Ślůnska.

Gůrnoślůnski Zwjůnzek Metropolitalny

Do GMZ noleżům:

Katowicy
Sosnowjec
Glywicy
Bytům
Chorzůw

Lista mjast (alfabetyczńy):

Mjasto Wapyn Wjelość ludźi Wjyrch
Bytům 186 540 69,43 km²
Chorzůw 113 978 33,60 km²
Důmbrowa Gůrńičo 129 559 188,74 km²
Glywicy 198 499 133,85 km²
Jaworzno 95 771 152,20 km²
Katowicy 314 500 164,54 km²
Myslowicy 75 063 66,09 km²
Pjekory 59 338 39,67 km²
Ślůnsko Ruda 145 471 77,59 km²
Śymjanowicy 72 247 25,16 km²
Sosnowjec 224 244 91,26 km²
Śwjyntochlowicy 54 938 13,22 km²
Tychy 130 492 81,62 km²
Zobrze 190 110 80,47 km²