God sobaki (Rusko godka: Год собаки) – ruski film ze 1994 roku reżysyrowany bez szpillajtera Siemiona Aranowicza.

Szausszpilery edytuj

 • Inna Churikova
 • Igor Sklyar as Sergej
 • Aleksandr Feklistov
 • Era Ziganshina
 • Mikhail Dorofeyev
 • Sergei Bobrov
 • Gennadi Menshikov
 • Valentina Kovel
 • Robert Vaap
 • Diana Shishlyayeva
 • Irina Polyanskaya
 • Dmitri Kruglov
 • Tatyana Zakharova
 • Marina Yuldasheva
 • Viktor Sukhorukov

Necowe uodwołańo edytuj

* http://www.imdb.com/title/tt0107023/