Gynstość zaludńyńo

Gynstość zaludńyńo – mjara, mjerzůnco strzodńo wjelość ludźi mjyszkajůncych na jednym kwadratkilomyjtrze (w przipadku inkszych gynstośći mogům to być inksze jyndostki lb. m2).

Strzodńo gynstość zaludńyńo we roztomajtych krejach

Gynstość zaludńyńo mjerzi śe wedle wzůru: , kaj:

Państwa uo nojwjynkszyj gynstośći zaludńyńo

edytuj