Gynstość zaludńyńo

Strzodńo gynstość zaludńyńo we roztomajtych krejach

Gynstość zaludńyńo – mjara, mjerzůnco strzodńo wjelość ludźi mjyszkajůncych na jednym kwadratkilomyjtrze (w przipadku inkszych gynstośći mogům to być inksze jyndostki lb. m2).

Gynstość zaludńyńo mjerzi śe wedle wzůru: , kaj:

Państwa uo nojwjynkszyj gynstośći zaludńyńoEdytuj