II wojna śwjatowo

kůnflikt zbrojny

Drůgo wojna śwjatowo – nojsrogszy kůnflikt zbrojny we historyji śwjata, kery trwoł uod 1 wrześńo 1939 do 2 wrześńo 1945 (we Ojropje do 8 moja 1945) a uobejmowoł zaśyngym wojynnych działań bezma coko Ojropa, wschodńo a połedńowo-wschodńo Azyjo, půłnocno Afrika, tajle Bliskigo Wschodu a wszyjske uoceany. Ńykere tajle wojny rozgrywoły śe nawet we Arktice a Půłnocnyj Americe. Krům bezma wszyjskimi państwůma ojropejskymi, broły we ńij udźoł głůwne państwa Půłnocnyj a Połedńowyj Ameriki, Australiji a Azyji. Głůwnymi strůnůma kůnfliktu bůły państwa uośi a państwa koalicyji antyhitlerowskij (alijůnty).

II wojna śwjatowo

II wojna śwjatowo
Data od 1 wrześńo 1939
do 8 moja 1945
Czas 1939–1945
Prziczyna atak Mjymcůw na Polskã
Wynik Zwyciynstwo alijůntůw
Zajty boju

Alijůnty
II Rzeczpospolita
Brytyjske Impyrium
Francyjŏ
Sojusz Socjalistycznych Sowjeckich Republik Sojusz Socjalistycznych Sowjeckich Republik
Chińskŏ Republika (1919–1949) Chińskŏ Republika
Zjednoczůne Sztaty Zjednoczůne Sztaty
a inksi...

Państwa uośi
Mjymcy
Sojusz Socjalistycznych Sowjeckich Republik Sojusz Socjalistycznych Sowjeckich Republik
Krōlestwo Italije (1861–1946)
Cysŏrstwo Wielkij Japůńije Cysŏrstwo Wielkij Japůńije
a inksi...

Kōmandyry


Władysław Sikorski
Winston Churchill
Charles de Gaulle
Sojusz Socjalistycznych Sowjeckich Republik Jozef Stalin
Chińskŏ Republika (1919–1949) Czang Kaj-szek
Zjednoczůne Sztaty Franklin Delano Roosevelt
a inksi...


Adolf Hitler
Sojusz Socjalistycznych Sowjeckich Republik Jozef Stalin
Benito Mussolini
Cysŏrstwo Wielkij Japůńije Hirohito
a inksi...

Siyły


Straty


Commons
Commons