Pjyrszo wojna śwjatowo – kůnflikt zbrojny, kery trwoł uod 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 a uobejmowoł zaśyngym wojynnych działań bezma coko Ojropa, Azyjo, Afrika a wszyjske uoceany. Głůwnymi strůnůma kůnfliktu bůły państwa centralne a Ententa.

Pjyrszo wojna śwjatowo

Strůny kůnfliktuEdytuj

EntentaEdytuj

Państwa centralneEdytuj