Józef Gara

Józef Gara (rodz. 1929, um. 10 lipca 2013) je grubjorz na pynzyji, kery godo we wilamowskij godce, do keryj narychtowoł abecadło. Je to autor gydichtůw we tyj rzeczy. We 2003 wydoł Zbiór wierszy i słownik języka wilamowskiego ("Zbjůr gydichtůw a dykcjůnorz wilamowskij godki"). We 2004 napisoł śpjywki we wymysiöeryś, a stare poprowjůł abo przedużůł. Pomjyndzy 2004 a 2006 bůł rechtorym uod wilamowskij godki we Podstawowyj Szuli we Wilamowicach.

Józef Gara