rok 2004 / MMIV
XX stulećeXXI stulećeXXII stuleće
1999 « 2000 « 2001 « 2002 « 2003 « 2004 » 2005 » 2006 » 2007 » 2008 » 2009
 

Rok 2004 uoguoszůno: Edytuj

  • Ojropejskim Rokem Wychowańo bez Szport (UO)

Roczńice: Edytuj

Wydarzyńo: Edytuj

Wydarzyńo szportowe: Edytuj

Urodźyli śe: Edytuj

Pomarli: Edytuj

Zdarzyńo astrůnůmiczne: Edytuj

Nagrody Nobla: Edytuj

Śwjynta ruchůme: Edytuj