rok 2000/MM
XX stolećeXXI stolećeXXII stoleće
1995 « 1996 « 1997 « 1998 « 1999 « 2000 » 2001 » 2002 » 2003 » 2004 » 2005
 

Rok 2000 uogłoszůno: edytuj

Roczńice: edytuj

Wydarzyńo: edytuj

Bůł to uostatńi rok XX stoleća a II tyśůnclećo.

Wydarzyńo szportowe: edytuj

Urodźyli śe: edytuj

Pomarli: edytuj

Zdarzyńo astrůnůmiczne: edytuj

Nagrody Nobla: edytuj

Śwjynta ruchůme: edytuj