James Joyce (rodz. 2 lutygo 1882 we Dublińe, um. 13 styčńa 1941 we Zurychu) – irlandzki pisoř kery twořiu we angelskij godce, mjanowany Emilym Zolům Irlandyje a uwožany za jednygo s nojwjynkšych pisořy XX wjeku. Nojbaři znony s powjeśći Ulisses.

Portret Jamesa Joyce'a
Dubliners, 1914
Commons