Kůnurbacyjo katowicko

kōnurbacyjŏ miast na Gōrnym Ślōnsku

Kůnurbacyjo katowicko – fest zurbańizowany rejůn, we kery włażům teryny wschodńigo Gůrnygo Ślůnska a zachodńij MałopolskiDůmbrowske Zogłymbje a mały kůnsek Zogłymbjo Krakowskigo. Je to typowy przikłod kůnurbacyje. Mjasta Kůnurbacyje Katowickij to Gliwice, Zobrze, Katowice, Bytům, Śwjyntochłowice, Śymjanowice, Sosnowjec, Důmbrowa Gůrńiczo, Jaworzno, Czeladź, Mysłowice, Byndźin, Tychy, Ruda Ślůnsko, Pjekary, Chorzůw, Mikołůw a Tarnowske Gůry.