Kapusta gowjasto

Kapusta gowjasto (Brassica oleracea var. capitata L.) – warziwo, uodmjana kapusty warziwnyj. Je to dwuroczno źelina, noleżůnco do familije kapustowatych. Anfang uprawy datuje śe na pjyrsze stoleće przed naszům erům. Znono juž we starožytnym Rzimje.

Kapusta gowjasto
Zjodliwy gatůnek

Uobocz tyżEdytuj