Kloper – rynczne norzyńdźy służůnce do snożyńo tepichůw, nojczynśći na klopsztandze.

Kloper