Klopsztanga to je urzůndzyńy kere za podstawowo funkcyjo mo dopomagać we klupańu kloprem tepichůw. Mo forma konsztrukcyje wykůnanyj nojczyńśći ze złůnczunych (zeszwajsowanych) růł, na kerym wjyszo śe tepich do jygo wyklůpańo. Krům tyj funkcyje, klopsztangi sům tyż używane do szpasu a kej zorta przirzůndu do akrobacyje bez bajtle.

Klopsztanga

Klopsztangi bůły fest popularne ńim wynejdźono uodkurzacz, nale i terozki idźe je trefić tak na uośedlach, kej i na posesyjach prywatnych.