Kryngle (ang. bowling) – szport, zorta gry we kugle, kery polygo na tym, co śe śćepuje ńimi ćynżke pjůny (kere śe mjanůjům kryngle).

Krynglorz ćepje kuglům.