Kwadrat

sztyrokōnt kery mŏ rōwne boki

Kwadratprostokůnt kery mo růwne boki.

Kwadrat
czorna farba – kwadrat,
modro farba: uokryng uopisany;
brůnotno farba: uokryng wpisany;

Ńykere właśćiwośći kwadrata edytuj

Jak we prostokůnće, tyż we kwadraće:

Właśćiwośći kere mo ze prostokůntůw ino kwadrat:

Wzory edytuj

  • - dugość boku.
  • Plac:

  • Dugość przekůntnyj:

  • Průmjyń uokrynga opisanego na kwadraće:

Geůmetryjo ńyeuklidesowo edytuj

We ńyeuklidesowyj geůmetryji, kwadrat je to wjeloek ze 4 růwnymi bokůma a ekůma.

Bajszpile:

 
Bajszpil kwadrata we geůmetryje sferysznyj.
 
Bajszpil kwadrata we geůmetryje euklidesowyj.
 
Bajszpil kwadrata we geůmetryje hiperbolicznyj (geůmetryjo śodła).