Forymny wjeloek - wjeloek, kery mo wszyjske wewnyntrzne eki a boki jednako wertne. Wszyjske forymne wjeloeki sům figurůma puklatymi, beztuż co wewnyntrzne eki sům zowdy majse kej 180 stopńůw. Forymnym trziekym je růwnoboczny trziek, zaś sztworoekym - kwadrat. Kożde forymne wjeloeki uo tyj samyj myndze ekůw sům na śa podane.

Roztomajtne forymne wjeloeki

Nojbarzi ajnfachowe forymne wjeloeki

edytuj
Uobrozek Nůmera ekůw Wert wewnyntznyj eki Do śe uůnygo skůnstruować
cyrklym a lińijkům?
  3   ja
  4   ja
  5   ja
  6   ja
  7   ńy
  8   ja
  9   ńy
  10   ja