Forymny wjeloek

Forymny wjeloek - wjeloek, kery mo wszyjske wewnyntrzne eki a boki jednako wertne. Wszyjske forymne wjeloeki sům figurůma puklatymi, beztuż co wewnyntrzne eki sům zowdy majse kej 180 stopńůw. Forymnym trziekym je růwnoboczny trziek, zaś sztworoekym - kwadrat. Kożde forymne wjeloeki uo tyj samyj myndze ekůw sům na śa podane.

Roztomajtne forymne wjeloeki

Nojbarzi ajnfachowe forymne wjeloekiEdytuj

Uobrozek Nůmera ekůw Wert wewnyntznyj eki Do śe uůnygo skůnstruować
cyrklym a lińijkům?
  3   ja
  4   ja
  5   ja
  6   ja
  7   ńy
  8   ja
  9   ńy
  10   ja