Růwnoboczny trziek

trōjkōnt kery mŏ rōwne boki i kōnty

Růwnoboczny trziek - trziek, kery mo wszyjske boki jednake, zorta růwnoramjůnnygo trzieka. Je bajszpilym forymnygo wjeloeka.

Niych bok je růwny . Wuůnczas kożdo jigo wewnyntrzno eka mo mjara , uobwůd je růwny , wyżka , zaś plac rozlygowańo .