Masa to je jednŏ z bazowych srogości fizycznych ôkryślajōncŏ bezwładność (masa bezwładnŏ) i wpływanie grawitacyjne (masa grawitacyjnŏ) ôbiektōw fizycznych. Je srogościōm skalarnōm. Potocznie miarkowanŏ za miarã wielości materyje ôbiektu fizycznego. We ôsobliwyj teoryji relŏtywności zwiōnzanŏ z wielościōm ynergije zawartyj we ôbiekcie fizycznym. Nojczyńścij ôznaczanŏ je literōm m.

Muster jednego kilograma

Wartość masy idzie porachować ze mustra:

Kaj

  • F – siyła z jakõ fungujymy na ciało
  • a – przispiyszynie, z kerym poruszŏ sie ciało

Masa bezwładnŏ edytuj

 

kaj:

  – wektor siyły fungujōncyj na ciało,
  – wektor szwōngu ciała,
  – czas,
  – masa bezwładnŏ ciała,
  – wektor przispiyszyniŏ.

Masa grawitacyjnŏ edytuj

 

kaj:

  – siyła wpływaniŏ ciał,
 stała grawitacyje,
    – masy wpływajōncych ciał,
  – delka ciał.

Masa spoczynkowŏ edytuj

 

kaj   ôznaczŏ masã spoczynkowõ ciała (ôznaczanõ tyż  ).