Funkcyjo - we matymatyce relacyjo půmjyndzy dwoma myngůma, kaj lo kożdygo elemyntu jednyj myngi (argůmyntu) prziwjůnazany je gynau jedyn elemynt drugij myngi (wert).

Uobrozek funkcyji pokozuje na ukłodźe wspůłrzyndnych wert (na pjonowyj uośi, uośi Y) lo wybranych argumyntůw (poźůmo uoś, uoś X).

BajszpileEdytuj

Muster funkcyji Uobrozek funkcyji Popis
    Wert funkcyji lo x=0 je růwny 0.
    Lo   wert funkcyji ńy je zdefińowany. Beztuż ńy ma sam tyż żodnygo punktu na uobrozku.