Mgła – naturalny, widzialny aerozol skłŏdajōncy sie z drobnych kapek wody abo krysztołōw lodu zawieszōnych we lufcie we bliżu wiyrchnie Ziymie, kere powoduje we prziziymnyj szichcie luftu zmyńszynie widzialności pod 1000 m. Kej widzialność wynosi ôd 1000 do 2000 m gŏdŏ sie potocznie, iże je mglisto. Kej widzialność wynosi bez 2000 m, zjawisko nazywŏ sie zamgleniym[1].

Rannŏ mgła na Gōrnym Ślōnsku. Fotografijŏ zrobiōnŏ kole Prōszkowa.

Symbole używane do ôpisu mgły

edytuj
Symbol Numer Ôpis
  40 mgła (lodowŏ mgła) we delce ôd sztele
  47 mgła (lodowŏ mgła), niywidzialne niebo, gynstniyje
  45 mgła (lodowŏ mgła), niywidzialne niebo, bez pōmian we czasie ôstatniyj godziny
  43 mgła (lodowŏ mgła), niywidzialne niebo, stŏwŏ sie rzŏdszŏ
  46 mgła (lodowŏ mgła), widzialne niebo, gynstniyje
  44 mgła (lodowŏ mgła), widzialne niebo, bez pōmian we czasie ôstatniyj godziny
  42 mgła (lodowŏ mgła), widzialne niebo, stŏwŏ sie rzŏdszŏ
  28 po mgle abo lodowyj mgle
  12 ciynkŏ szichta mgły abo lodowyj mgły na szteli, do 2 m na lōndzie abo do 10 m na morzu – mynij abo barzij ciōngłŏ
  11 ciynkŏ szichta mgły abo lodowyj mgły na szteli, do 2 m na lōndzie abo do 10 m na morzu – we płatach
  41 mgła (lodowŏ mgła) we płatach
  48 mgła ôsadzajōncŏ szadź, widzialne niebo
  49 mgła ôsadzajōncŏ szadź, niywidzialne niebo
Skala natynżyniŏ mgły[2]
Symbol Ôpis
 2 ... reper na 200 m już widzialny
 1 ... reper na 200 m jeszcze niy widzialny, za to reper na 500 m już widzialny
 0 ... reper na 500 m jeszcze niy widzialny, za to reper na 1000 m już widzialny

Przipisy

  1. M. Schmidt, Meteorologia dla każdego, Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1972.
  2. Dziennik Klimatyczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.