NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization (Uorgańizacyjo Půłnocnoatlantyckigo Traktatu) - uorgańizacyjo polityczno-wojskowo, utworzůno 4 kwjetńa 1949 bez zaszrajbowańy půłnocnoatlantyckigo traktatu. Z anfanga cwekym bůła uobrůna przed agresyjům ze zajty Sowjeckigo Sojuszu a inkszych państwůw Warszawskigo Ukłodu. Ńyskorzi naczůn połńić rola stabilizacyjno a bůł użiwany do gaszyńo militarnych kůnfliktůw na cołkim śwjeće. NATO przijyno zasada, co anfang na kerygoś ze człůnkůw je anfangem na cołki sojusz. Na 7 marca 2024 NATO mo 32 człůnkůw.

Człůnki NATO (marzec 2024)
Fana NATO

Necowe uodwołańa

edytuj