Orbit – marka ńycukrowych gum do żućo firmy Wrigley Company. Dostympno je we roztomajtych smakach a uopokowońach. Guma Orbit powstoła we Zjednoczůnych Sztatach we 1944. W czas II śwjatowyj wojny, skiż racjonowańo skłodńikůw skłod gumy bůł uproszczony. Mjano Orbit powstoło uod słowa sorbitol (skuplowańy alkoholu ze cukrym).

Na kůńec 2007 roku, American Dental Association wydało uośwjadczyńe, aże żuće ńykerych gum Orbit, bez ńy myńi kej 20 minut po jedzyńu, poprowjo zdrowje jamy ustnyj[1].

Przipisy