Pascal – jednostka druku (tyż mechanicznego napiyńciŏ) w układzie SI (Jednostka pochodnŏ układu SI), ôznaczanŏ Pa.

paskal [Pa]
Ukłŏd SI
Wymiar
Jednostka druku, napiyńciŏ
Typowe symbole srogości p; s, σ
we jednostkach SI
we jednostkach CGS
we jednostkach anglosaskich

Miano paskal je ôd miana francuskigo fizyka Blaise’a Pascala.

Czynsto trefiany skrōt kPa ôznaczŏ kilopaskal (103 Pa), MPa ôznaczŏ megapaskal (106 Pa), Gpa ôznaczŏ gigapaskal (109 Pa), za to hPa – hektopaskal (100 Pa).

Hektopaskal je zaôbycz używany przi podŏwaniu druku atmosferycznego, bo je perfekt rōwny powszechnie używanyj przed latami sześdziesiōntymi XX s. w meteorologiji w układzie CGS i MKSA jednostce milibar:

1 hPa = 100 Pa = 1 mbar = 10,19 mm H2O

Druk atmosferyczny na poziōmie morza wynosi postrzednio 1013,25 hPa. Nojniższy we historyji druk zmierzōny na poziōmie morza wynosiōł 870 hPa, a nojwyższy na powiyrchni Ziymie – 1083,8 hPa.

Przeliczniki:

1 Pa = 1,019716·10−5 at
  = 1,019716·10−5 kg/cm²
  = 1,450377·10−4 psi
  = 10−5 bar
  = 0,98692326671·10−5 atm
  = 0,0075006167382112 mm Hg
  = 0,1019716212977928 mm H2Ô
  = 10 b

Wejzdrzij tyż

edytuj

Linki zewnyntrzne

edytuj