Prototureckŏ gŏdka

Prototureckŏ gŏdka - umartŏ gŏdka kerŏ ewoluowałŏ we Turecke godki co rozdziyliłŏ Turkijōw.

Gramatika edytuj

Rzeczowniyki edytuj

Zaimki edytuj

Prototureckŏ gŏdka Tureckŏ gŏdka Ślōnskŏ gŏdka
1 ban ben jo
2 san sen ty
3 o o ôn/ôna/ôno
4 bız biz my
5 sız siz wy
6 ular onlar ôniy

Nōmery edytuj

Prototureckŏ gŏdka Tureckŏ gŏdka
1 *bir bir
2 *ėki iki
3 *üč üç
4 *tȫrt dört
5 *bēš beş
6 *altï altı
7 *yeti yedi
8 *sekiz sekiz
9 *tokuz dokuz
10 *on on
20 *yėgirmi yirmi
30 *otuz otuz
40 *kïrk kırk
50 *elig elli
60 *altmïš altmış
70 *yetmïš yetmiş
80 *sekizon seksen
90 *tokuzon doksan
100 *yǖz yüz

Przipisy

Turecke gŏdki
Arghuske gŏdki

Chalajskŏ

Karlucke gŏdki

Chorezmiańskŏ gŏdka† • Czagatajskŏ† • EjnuskŏIliskŏLopskŏUjgurskŏUzbeckŏ

Kipczakske gŏdki

BaszkirskŏFergańskŏ† • Karaczaj-bałkarskŏKaraimskŏKarakalpakskŏKazachskŏKipczakskŏ† • KrymczakskŏKrymskotatarskōKumańskŏ† • KumyckŏKyrgyskŏNogajskŏStarotatarskŏ† • SibiriskŏTatarskŏUrumskŏ

Oghurske gŏdki

Bołgarskŏ† • CzuwaskŏKazarskŏ † • Tureckŏawarskŏ †

Oghuzke gŏdki

AfszarskŏAzerskŏBałkańskŏgagauskŏGagauskŏKaszkajskŏ • Krymskŏtureckŏ † • Khorasanŏ-tureckŏOttomańskŏ tureckŏ † • Peczyńskŏ † • SalarskŏStarŏ anatolijskŏ tureckŏ † • TureckŏTurkmyńskŏ

Syberyjske gŏdki

AłtajskŏChakaskŏCzułymskŏDolgańskŏDuchańskŏFuyukirgiskŏJakuckŏSarijugurskŏStarŏtureckŏ † • Starŏujgurskŏ † • SzoryjskŏTofaskŏTuwaskŏ

Inksze

Prototureckŏ

martwe