Turecko godka (tur. Türkçe) to řeč, we kerej godo přez 50 miljůnůw ludźi na coukym śwjeće[3], čyńůnc ja nojbaři rozpowsechńůnům godkům tureckům. Jeji užytkowńicy mjyškajům přede wšyjskim we Turcyji a na Cypře, we myńšych grupach tyž we Grecyji, Bůugaryji, Kosowje a wschodńij tajli Ojropy . Pů turecku godojům tyž miljůny imigrantůw do Ojropy Zachodńij, guůwńy we Ńymcach.

Türkçe
Uobšar Turcyjo, Cypr Půunocny, Ńymcy, Francyjo, Azerbejdžan a inkše
Ličba godojůncych 50 miljůnůw (1987)
Pozycyjo 20.
Klasyfikacyjo genetyčno Ałtajske godki
Šrajbůng modyfikowůny alfabyt uaćiński
Status uoficyjolny
Godka uřyndowo Turcyjo, Cypr Půunocny, Půłnocno Macedůńijo[1], Kosowo[2]
Regulowany bez Türk Dil Kurumu
Kody godki
ISO 639-1 tr
ISO 639-2 ota
SIL TRK
We Wikipedyji
Uobejzdrzij tyż: godka, godki śwjata
Wikipedyjo
Wikipedyjo
Turecko wersyjo godkowo Wikipedyje

Kořyńy godki mogům być znejdźůne we Azyji Střodkowyj, ze swojimi pjyršymi naskryflůnymi śwjadyctwůma datowůnymi na bezma 1 200 lot nazod. Na zachůd ajnflus tureckij godki ottomańskij – prekursora dźiśejšygo tureckigo – rozšyřyuo Imperyjům Ottomańske. We 1928 roku, jako jydno s reformůw Atatürka we wčesnyj Republice Tureckij turecki alfabyt ottomański uostou půmjyńůny na fůnetyčny alfabyt uaćiński. Co wjyncyj, nowo zouožůne Stowařyšyńy Tureckij Godki napočyuo usuwańy perskich a arabskich požyček we suowńictwje, zastůmpjajůnc je rodźimymi suowůma s kořyńůma tureckimi.

Godka turecko wyrůžńo śe harmůńijům wokaličnům a posuńyntům aglutynacyjům. Podstawowo raja koždygo zaca to SOV. Turecki mo tyž rozrůžńańy zajimka “ty” (sız) na gřečnośćowy a zwykuy. Ńy mo atoli we tureckim zort řečowńikůw lebo rodzaja gramatyčnygo.

Przipisy

  1. Ino tam, kaj pů turecku godo přez 20% ludźi
  2. Jydno s rygjůnalnych godek
  3. Raport Ethnologue
Turecke gŏdki
Arghuske gŏdki

Chalajskŏ

Karlucke gŏdki

Chorezmiańskŏ gŏdka† • Czagatajskŏ† • EjnuskŏIliskŏLopskŏUjgurskŏUzbeckŏ

Kipczakske gŏdki

BaszkirskŏFergańskŏ† • Karaczaj-bałkarskŏKaraimskŏKarakalpakskŏKazachskŏKipczakskŏ† • KrymczakskŏKrymskotatarskōKumańskŏ† • KumyckŏKyrgyskŏNogajskŏStarotatarskŏ† • SibiriskŏTatarskŏUrumskŏ

Oghurske gŏdki

Bołgarskŏ† • CzuwaskŏKazarskŏ † • Tureckŏawarskŏ †

Oghuzke gŏdki

AfszarskŏAzerskŏBałkańskŏgagauskŏGagauskŏKaszkajskŏ • Krymskŏtureckŏ † • Khorasanŏ-tureckŏOttomańskŏ tureckŏ † • Peczyńskŏ † • SalarskŏStarŏ anatolijskŏ tureckŏ † • TureckŏTurkmyńskŏ

Syberyjske gŏdki

AłtajskŏChakaskŏCzułymskŏDolgańskŏDuchańskŏFuyukirgiskŏJakuckŏSarijugurskŏStarŏtureckŏ † • Starŏujgurskŏ † • SzoryjskŏTofaskŏTuwaskŏ

Inksze

Prototureckŏ

martwe