Prowincyjo (ze łać. provincia) – we ńykerych państwach mjano jednůstki admińistracyjńy tajlůngu abo składowo tajla federacyji. Tajlůng tyn połaźi ze Starożytnygo Rzimu, wuůnczas uodpowjadoł zaśyngowi ajnflusu jednygo magisztratu.