Prudńicki krys (pol. Powiat prudnicki) – krys we Polsce, we uopolskim wojewůdztwje. Mo 571,16 km² wjyrchu a podug danych na 2019 rok půmjyszkiwało sam 55 237 ludźi. Śedźibům krysu je mjasto Prudńik.

Wapyn prudńickiego krysu
Fana prudńickiego krysu

We skłod krysu wlazujům:

Mjasta: Bjoło, Gogůwek, Prudńik
Mjejsko-wjejske gminy: Gmin Bjoło, Gmin Gogůwek, Gmin Prudńik
Wjejske gminy: Gmin Lubrza

Necowe uodwołańa

edytuj