Republika Rio Grande

republika we pōłnocnyj Americe (1840)

Republika Rio Grande (szp. República del Río Grande) – gyszichtowŏ republika we pōłnocnyj Americe, na terynach dzisiyjszego Meksyku a Zjednoczōnych Sztatōw.

República del Río Grande
Republika Rio Grande
1840
Fana Republiki Rio Grande
Wapyn {{{dopołniŏcz}}}
Fana Republiki Rio Grande Wapyn Republiki Rio Grande
Położynie {{{nazwa_dopełniacz}}}
Używanŏ gŏdka szpanielskŏ
Stolica Laredo
Polityczny systym republika
Ôstatni prezydynt Jesús de Cárdenas
Ôgłoszynie niyprzinŏleżytości 17 stycznia 1840
Kapitulacyjŏ we Camargo a Laredo 6 listopada 1840

Była ôna partym aufsztandōw prociw Cyntralistycznyj Republice Meksyku mit ze Teksasym a Jukatanym. Republika ôstała ôgłoszōnŏ 7 stycznia 1840, a jeji haupsztadym ôstało Laredo (dzisioj je to tajla Teksasu). 17 stycznia 1840 ôstały ôbrane beamtery, gyneralnŏ rada a prezydynt - Jesús de Cárdenas. Republika ôstała zlikwidowanŏ 6 listopada 1840, kej to wojŏki Rio Grande we Camargo a Laredo skapituliyrowali przed Meksykiym. Terŏźnie we Laredo znojduje sie Muzyjōm Republiki Rio Grande, kere je we dŏwnyj siydzibie regiyrōnku republiki.[1]

Przipisy

  1. The Republic of the Río Grande (ang.). Webb Country Heritage Foundation. [dostymp 2022.03.17]. [zarchiwizowane z tyj adresy].