Rolada – mjynsne jodło. Przigotowuje śe je bez zawińyńće filůngu we kůnsek mjynsa. Zauobycz bůła to uowjyńźina, nale do śe trefić tyż rolady, kere śe robi ze użyćym inkszygo. Do filůngu dowo śe nojczyńści boczek, wůszt, uogurek, cwibla, nale czynsto tyż czyrstwo skůrka chlyba. Prziprawy to znamjyńńy paprika, korzyńy a zymft. We Ślůnsku podowo śe ja s modrům kapustům a ślůnskymi kluskami.

Wolady uowjyńźe, kedy sům fertich
Surowy plastyr uowjyńźiny s filůngym
Rolady przed duszyńym