Silesiana (mjanůwano tyż Ślůnskym Szrajbůngym) – szńit szrajbůnga co powstoł na uobsztalůnek władze wojewůdztwa ślůnskigo, kero je włośćićelym wszyjskich autorowych prawůw tygo fůnta. Silesiana bydźe używano we uoficjalnych pismach a urzyndowych dokůmyntach.

Silesiana

Czćůnka pokozano uostała 17 paźdźyrńika 2006 roku. Powstoła dźynka badańům nad szńitůma szrajbůngůw ze mińůnych stolećůw, wjedźůnych na grůńće zbjorůw ze Biblijotyki Ślůnskij a Kśůnżńice Ćeszyńskij.

Ślůnski fachmůn po kaligrafiji Henryk Sakwerda a typůgraf Artur Frankowski, kerzi arbajćyli przi projekće, postanowjyli, iże szrajbůng wińyn być pochůły a wyrostać ze tradycyjnyj kaligrafije. Szńit Silesiany nawjůnzuje do dźałalnośće literńiczy Hieronima Wietora, XVI–wjecznygo ślůnskigo wydawce a typůgrafa a do ślůnski kurrynty, uodryncznygo szrajbůnga wywjedźůnygo ze gotyka.

Uod 18 kwjetńa 2007 roku letter ta je dostympno lo kożdygo, co mo we tymu interesa na zajće Ślůnskigo Marszalamta.

Necowe uodwołańoEdytuj