Sobota

dziyń tydnia pōmiyndzy piōntkym i niydzielōm

Sobotadźyń tydńa půmjyndzy pjůntkym a ńydźelům.

Podug normy ISO-8601 je szůstym dńym tydńa, zaś podug bilblijnyj tradycyji (krześćijańskyj a żydowskyj), kaj za pjyrszy dźyń tydńa uznowo śe ńydźela, sobota je śůdmym a uostatńim.