Tum Podwyższenia Świyntego Krziża we Ôpolu – Inne języki