Ślůnsko godka: Porōwnanie wersyji

Dodane 518 bajtów ,  12 lat temu
bez ôpisu edycyje
| přimjotnik2=
}}
'''Ślůnsko godka''' – godka, kerům posuůguje śe rdzynna ludność [[Gůrny Ślůnsk|Gůrnygo Ślůnska]] a reliktowo tajla ludnośći [[Dolny Ślůnsk|Dolnygo Ślůnska]]. NaUobecńy kštoutowańyužywo śejei suowńictwaůngyfer godki1,25 mjouymiljůna ajnflusuosůb. zapožyčyńoTajla s godek:ńich [[Polskopřebywo godka|polskij]],za grańicůma [[Česko godka|českijŚlůnsk]] (a račej- morawskigo, fůnkcjůnujůncygo dawńij kej uodrymbno godka),w [[Ńymjecko godkaČechy|ńymjeckijČechach]] (čynśći s germańskigo djalektu ślůnskigo, ńiž standardowygo ńymjeckigo) a tajlowo [[Suowacko godka|suowackijUSA]]. WGodka godceślůnsko tyizaličo přewažośe źrůduosuůwdo [[Godkigodki suowjańskelechicke|suowjańskigrupy lechickej]]. Značno tajla wyražyń bližša je račej [[Staropolskagodki godkazachodńosuowjańske|godcegodek staropolskijzachodńosuowjańskich]],. aNajbližše kůnkretńyjei sůmśedńimgodki djalektům wjelgopolskymu i mouopolskymu ato [[Dolnouůžyckopolsko godka|godce dolnouůžyckijpolsko]], [[Gůrnouůžyckokašubsko godka|gůrnouůžyckijkašubsko]] i morawskij, kej[[uůžycke wspůučesnejgodki|godki standardowyjuůžycke]] polščyźńy.([[gůrnouůžycko Mowagodka|gůrno-]] ślůnskoa růžńi[[dolnouůžycko śegodka|dolno-]]) uoduoroz inkšych godek suowńictwym,tyž [[Fůnetykačesko godka|fůnetykůmčesko]] a tajlowo [[Uortografjasuowacko godka|uortůgrafiůmsuowacko]].
Na kštoutowańy śe suowńictwa godki mjouy ajnflus zapožyčyńo s godek: [[Polsko godka|polskij]], [[Česko godka|českij]] (a račej morawskigo, fůnkcjůnujůncygo dawńij kej uodrymbno godka), [[Ńymjecko godka|ńymjeckij]] (čynśći s germańskigo djalektu ślůnskigo, ńiž standardowygo ńymjeckigo) a tajlowo [[Suowacko godka|suowackij]]. W godce tyi přewažo źrůduosuůw [[Godki suowjańske|suowjański]]. Značno tajla wyražyń bližša je račej [[Staropolska godka|godce staropolskij]], a kůnkretńy sůmśedńim djalektům wjelgopolskymu i mouopolskymu a [[Dolnouůžycko godka|godce dolnouůžyckij]], [[Gůrnouůžycko godka|gůrnouůžyckij]] i morawskij, kej wspůučesnej standardowyj polščyźńy. Mowa ślůnsko růžńi śe uod inkšych godek suowńictwym, [[Fůnetyka|fůnetykům]] a tajlowo [[Uortografja|uortůgrafiům]].
 
Uobecńy trwajům prace nod utwořyńym ślůnskij godki literackej. Užywany we [[Internec|Internecu]] warjant ślůnskij godki je uoparty guůwńy na djalyktach, w kerych śe godo w rejůńy [[Katowice|Katowic]] a [[Gliwice|Gliwic]]. Uod [[Lata 30. XX wjeku|lot 30. XX w.]] istńije juž ślůnsko mikrogodka literacko – [[Lašsko godka|lašsko]], ustandaryzowany bez frydeckigo pisařa Erwina Goja, znůnygo kej [[Óndra Łysohorsky|Óndra Łysohorsky]], nale zostou uoparty na baźe půgrańičnej ślůnsko-morawskej gwary gůrno-ostrawskij, wjync ńy je do zespouů djalektůw ślůnskych reprezyntatywny.
8217

edycji