Szpanielskŏ gŏdka: Porōwnanie wersyji

Dodane 86 bajtów ,  6 miesięcy temu
Fōnetyczny na Ślabikŏrzowy
Nie podano opisu zmian
(Fōnetyczny na Ślabikŏrzowy)
{{NowOrt}}{{Gŏdka infoszachtla (ślabikŏrzowy)|miano=Szpanielskŏ gŏdka, hiszpańskŏ gŏdka|włosne=Español, Castellano|kreje=[[Szpańijo|Szpanijŏ]], [[Łacińskŏ Ameryka|Łacińskŏ Amerika]] (bez [[Brazylijo|Brazylije]]), [[USA]] ([[Kaliforńijo|Kalifornijŏ]], [[Teksas]], [[Florida]]) a inksze krŏje|używacze=400 miljōnōw jako ôjczystŏ gŏdka, cołkowicie 500 mln|familijo=[[Gŏdki indoojropejske]]
{{ort}}
* [[Rōmańske gŏdki]]
{{Godka infobox
** [[Gŏdki zachodniorōmańske]]
| farba=0000cc
**** '''szpanielskŏ gŏdka'''|szrajbōnek=modyfikowany kraj,[[alfabyt rygjůn2uaćiński|łaciński alfabyt]]|uoficjalno=[[ArgentynaArgyntyna]], [[Boliwijo|Boliwijŏ]], [[ČileCzile]], [[DomińikanaDominikana]], [[Ekwadůr|Ekwadōr]], [[Filipiny]], [[Gwatymala]], [[Gibraltar]], [[Růwńikowo Gwinyjo|Rōwnikowŏ RůwnikowoGwinyjŏ]], [[Hajiti]], [[Hišpańijo|Szpanijŏ]], [[Honduras]], [[Kolůmbijo|Kolōmbijŏ]], [[Kostaryka]], [[Kuba]], [[Meksyk]], [[Ńikaragua|Nikaragua]], [[Panama]], [[Paragwaj]], [[Peru]], [[Portoryko]], [[Salwadůr|Salwadōr]], [[Wynezuela]], [[Urugwaj]], [[USA]], jydnojydnŏ s godekgŏdek uřyndowychamtowych [[UoNZ]], [[Uńijo Ojropejsko|Uńije OjropejskijUE]], [[UNESCO]], [[Uńijo Afrikańsko|UńijeUnije Afrikańskij]] a [[Mercosur]]|agyncyjŏ=Krōlewskŏ Akademijŏ Szpanielskŏ|iso1=es|iso2=spa|sil=SPN|iso3=spa}}
| farba2=ffffff
| mjano uoryginolne=Español, Castellano
| kraj, rygjůn1=[[Hišpańijo]], [[Amerika Uaćińsko]] (bes [[Brazylijo|Brazylije]]), [[USA]] ([[Kaliforńijo]], [[Teksas]], [[Florida]]) a inkše kraje
| ličba=400 miljůnůw kej uojčysto godka, coukowiće 500 mln
| pozycyjo=3.
| familijo=[[Godki indoojropejske]]
* [[Růmańske godki|Godki růmańske]]
** [[Godki zachodńorůmańske]]
**** '''hišpańsko godka'''
| kraj, rygjůn2=[[Argentyna]], [[Boliwijo]], [[Čile]], [[Domińikana]], [[Ekwadůr]], [[Filipiny]], [[Gwatymala]], [[Gibraltar]], [[Gwinyjo Růwnikowo]], [[Hajiti]], [[Hišpańijo]], [[Honduras]], [[Kolůmbijo]], [[Kostaryka]], [[Kuba]], [[Meksyk]], [[Ńikaragua]], [[Panama]], [[Paragwaj]], [[Peru]], [[Portoryko]], [[Salwadůr]], [[Wynezuela]], [[Urugwaj]], [[USA]], jydno s godek uřyndowych [[UoNZ]], [[Uńijo Ojropejsko|Uńije Ojropejskij]], [[UNESCO]], [[Uńijo Afrikańsko|Uńije Afrikańskij]] a [[Mercosur]]
| agencyjo=Krůlewsko Akademijo Hišpańsko
| zorta=modyfikowůny [[alfabyt uaćiński]]
| iso1=es
| iso2=spa
| iso3=spa
| sil=SPN
| kod=es
| přimjotnik=Hišpańsko
| godka=hišpańsko
| přimjotnik2=hišpańskij
}}
'''Hišpańsko godka''' (''español'', ''lengua española'') roz za kedy mjanowano '''kastylijskům''' (''castellano'') to [[Růmańske godki|godka růmańsko]] půdgrupy iberyjskij. Je to jydno s uoficjalnych godek [[Uorgańizacyjo Norodůw Zjydnočůnych|Uorgańizacyje Norodůw Zjydnočůnych]].
 
'''HišpańskoSzpanielskŏ godkagŏdka''' ('''hiszpańskŏ''', szp.: ''español'', ''lengua española'') rozrŏz za kedy mjanowanomianowanŏ '''kastylijskůmkastylijskōm''' (szp.: ''castellano'') to [[Růmańske godki|godkagŏdka růmańskorōmańskŏ]] půdgrupypodgrupy iberyjskij. Je to jydnojydnŏ s uoficjalnychôficjalnych godekgŏdek [[UorgańizacyjoÔrganizacyjŏ NorodůwZjydnoczōnych ZjydnočůnychNacyjōw|UorgańizacyjeÔrganizacyje NorodůwNŏrodōw ZjydnočůnychZjydnoczōnych]].
Hišpański je drůgi na śwjeće půd wzglyndym ličby ludźi, keři godajům ńim kej uojčystym, wjyncyj uosůb jest rodźimymi užytkowńikůma ino [[chińsko godka|chińskij godki]]. Je tyž jydnům s nojčyńśći užywanych godek uobcych, wespůu ze [[chińsko godka|chińskům]] a [[angelsko godka|angelskům]].
 
Szpanielski je drugi na świecie pod wzglyndym liczby ludzi, kerzi gŏdajōm nim jako ôjczystym, wiyncyj perzōn je rodzimymi używŏczami ino [[chińsko godka|chińskij gŏdki]]. Je tyż jydnōm s nojczyńścij używanych gŏdek ôbcych, wespōł ze [[chińsko godka|chińskōm]] a [[angelsko godka|angelskōm]].
Pů hišpańsku godo 500 miljůnůw uosůb, je godkům uřyndowum we 24 krajach.
 
Pō szpanielsku gŏdŏ 500 miljōnōw perzōn, je gŏdkōm amtowōm we 24 krŏjach.
[[File:Hispanophone global world map language.svg|thumb|left]]
 
[[File:Hispanophone global world map language.svg|thumb|left|Landkarta zasiyngu szpanielskij gŏdki]]
 
[[Kategoryjo:Szpańelsko godka| ]]
883

edycje