Krol111 kontakt 23:43, 6 paź 2021 (CEST)

WitejEdytuj

Pyrsk, dziynki za Twoje edycyje!

We artiklu Sztam gyszeft niy doł'ch rady spokopić ô co sam lyzie, beztuż wciepłech go pōki co do WP:ZDW. Krol111 kontakt 02:45, 8 gru 2021 (CET)

Richtich - tyn artikel je trochã niy akuratny. Trochã jedyn srogi feler ôdy mie. Myślã iże w terŏźnyj wersyje szło by go wyciepnōńć z Wikipedyje. Kejś sprōbujã napisać go ôd nowŏ. Atoli mōm jedno pytanie - jak mianować, z polskij gŏdki "osobowość prawną"? Jŏ widziołch rŏz iże idzie mianować to "recht perzōnalium", atoli widzã iże dykcjōnorz kery mioł mi pōmōc w roztōmajtych ciynższych mianach ukozoł sie felerny sam. Z gōry wybŏczcie za tyn jak tyż inksze moje felery Mises2020 (dyskusyjŏ) 22:41, 8 gru 2021 (CET)
Ok, to wyciepuja, niy ma nic źle jak robisz felery. Co do "Recht perzōnalium" to tego niy spokopi żodyn Ślōnzok co niy zno polskego terminu "osobowość prawna", a to je feler bo we artiklu niy je pejdziane, aże ino ô polskim rechcie godomy. Lepij je "prawno perzōna" lebo ajnfach "Perzōna (Recht)" co blisko mo do swojij definicyji a je do zgody ze angelskim i łacińskim przedkłodym (Legal person, Persona) ô jednakij definicyji. Kejbyś pisoł gynau ô polskim rechcie to niy ma problymu cytować "osobowość prawna" direkt. Krol111 kontakt 00:40, 10 gru 2021 (CET)
Ok, dziynki za pōmoc! Mises2020 (dyskusyjŏ) 13:37, 11 gru 2021 (CET)

Zielōnŏ GōraEdytuj

Tak samo mogesz edytować Wikidata jak i jo, ńy mům tam żodnych ekstra uprowńyń. Na drugi roz jak co kcesz uod mje, pisz na mojo zajta godki, a ńy na dyskusyjo artikla. Tak po prowdźe to "Grinberg" żech słyszoł co chwila, "Hirszberg" ńy, a "Zielōnŏ Gōra" ańi roz, nale ńy mům na to dowodu ańi we Internecu ańi we buchach, to bydźe po wojymu, cheba co znejda. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 16:56, 15 gru 2021 (CET)

Ok, wybŏcz za to na dyskusyje artikla. Wejzdrzã zarŏski we Wikidata, jak to sie wkludza, bo żech niy widzioł iże mogã pomiynić linka z dŏwnego artikla na nowy. Dziynki za pōmōc! Mises2020 (dyskusyjŏ) 17:06, 15 gru 2021 (CET)

Huta MalapanaEdytuj

Pyrsk! Grŏf Reden ô kerym je we artiklu to podug mojego zdrzōdła [1] zdowo sie Friedrich Wilhelm von Reden. Niy pasuje nale pojakymu podug tego coś sam napisoł realizowoł ôn anfang huty kejsik bōł ôn wônczas max. 3 lata stary. Zdowo sie, aże regiyrowoł ôn sam pjyrw po 1779. We artiklu doł'ś literatura, dołbyś rady posznupać kaj je feler? Krol111 kontakt 18:09, 17 gru 2021 (CET)

Podle tego buchu kerego dołch na zdrzōdła (Dzieje Huty Małapanew w Ozimku 1754-1979) do Huty Malapana, ajnfal na stawianie huty narychtowoł, niyznōmy z miana (a radszyj niy napisany mianem a ino nazwiskiem w buchu) grŏf Reden. Citat z ôryginału:
"Realizatorem projektu został hrabia Reden, posiadający znaczną wiedzę i doświadczenie w zakresie górnictwa i hutnictwa, zdobyte podczas licznych podróży po terenach przemysłowych Niemiec i Anglii"
Errata niy spōminŏ o żŏdnym felerze na tyj zajcie. Możne buch mŏ niywykryty feler, abo piszōm haj ô inkszym Redenie. Ciynżko mi trochã pedzieć, kaj je feler, atoli inkszych zdrzōdeł krōm tygo PRL-owskigo buchu, kery wydŏwŏ sie baji gut zdrzōdłem, niy mōm, a prŏca Kwaka ô Hucie Malapana niy mŏ mian a ino nazwiska. Mises2020 (dyskusyjŏ) 21:18, 17 gru 2021 (CET)
Ok, tyż niy znalozłem ôdpowiedzi na zicher nikaj. Podug [1] F.W. von Reden pasuje do tego rajzowanio do Anglije... Zmiyniōł'ch kōnsek sztruktura zdanio we artiklu na manij precyzyjne, coby niy wynikoł ajnflus Redena direkt we 1754, dopōki niy udo sie potwierdzic inkszym zdrzōdłem. Krol111 kontakt 15:42, 18 gru 2021 (CET)
Ok, dziynki. Jeszcze haj trochã poprawiã we artiklu, bo idzie ôbejzdrzeć haj moje felery zorty takij iże rŏz pisołch jakiesi zdanie, niyskorzi je trochã pomiynił, atoli przepōmniołch wychrōnić starõ sztrukturã zdania itd. Mises2020 (dyskusyjŏ) 15:56, 18 gru 2021 (CET)

55000. artikel WikipedyjeEdytuj

Drogi ‎Mises2020, gratulujemy napisania artykułu numer 55 000 w śląskojęzycznej Wikipedii! Stowarzyszenie Wikimedia Polska przygotowało dla Ciebie nagrodę z tej okazji (voucher do księgarni Wydawnictwa Silesia Progress, dyplom oraz zestaw upominków związanych z Wikipedią). Aby odebrać nagrodę oraz pamiątkową koszulkę, zgłoś się przez formularz. Przy okazji, serdecznie zapraszamy Cię na Wzlot – Wiosenny Zlot Wikimedian, który odbędzie się 22-24 kwietnia w Chorzowie! Rejestracja na wydarzenie trwa do końca marca. Pozdrawiam serdecznie 12:40, 24 mar 2022 (CET)

JeseterEdytuj

Serwus, moga prośić uo zdrzůdło do formy jeseter? Jo znům yno jeśoter, tak tyż pado (choća bez e, nale to już, myśla, kwestyjo zopisu, dykcjůnorz uod Lazika. ◄Ozi► a uůnego godka 12:23, 8 mŏj 2022 (CEST)

Serwus. Forma jeseter je we Zborniku polsko-ślōnskim A-K Andrzeja Rocznioka, niystety inkszych dykcjŏnōrzy terŏzki we formie papiyrowyj niy mōm jeszcze, a żŏdyn internecowy dykcjŏnōrz niy mioł naszrajbowanego miana ôd jesiotera/jesetera. Formã jeseter słyszołch tyż ôd ōpy, kery gŏdŏ miszōngiym polsko-ślōnskim rŏz za kej, nale radszyj jeseter to niyma ta polskŏ tajla miszōnga. Pewnikym jeseter to jakosi rzŏdszŏ forma tego miana, bezto możno pōmiyniyć miana fisz na jesiotery abo jesiotry, a formã jeseter wkludzić do nŏwiasōw za rzŏdszõ abo wychrōnić. Chow sie! Mises2020 (dyskusyjŏ) 14:11, 8 mŏj 2022 (CEST)

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak we TychachEdytuj

Jak możesz, to pōmōż we redagowaniu tego artykułu. Krzysiek2224 (dyskusyjŏ) 11:41, 10 czy 2022 (CEST)

Ok, mogã cosik hań poprawić rŏz za kej, atoli niy zŏwdy mōm czas (skuli rychtowaniŏ noje artikli abo poprawianiŏ inkszych sam, a tyż skuli barzij "niy-Wikipedyjowych" rzeczy atd.), nale to niy ma dlŏ mie problym coby terŏzki wiyncyj porobić nade tym artiklym, niźli inkszymi a mojimi. Hned cosik hań zrobiã ze felerami. Chow sie! Mises2020 (dyskusyjŏ) 12:12, 10 czy 2022 (CEST)
Ok. Dziynki za pōmōc! Krzysiek2224 (dyskusyjŏ) 16:57, 10 czy 2022 (CEST)
Kiedy zrobisz muster ôd Steura? Krzysiek2224 (dyskusyjŏ) 08:28, 14 czy 2022 (CEST)
Ôstatnio żech mioł ze tym jakesi problymy, niy wiym co było hań niyprawe, nale mogã zarŏzki zaś sprōbować. Jakby terŏzki polŏzło wszyjsko z kodym gut, to tyż zrobiã muster Steuerowy Mises2020 (dyskusyjŏ) 11:41, 14 czy 2022 (CEST)
@Krzysiek2224 Wszyjsko we artiklu fertich jeźli lyzie ô muster, cheba tyż cołki artikel winiyn terŏzki być gut. Mises2020 (dyskusyjŏ) 12:07, 14 czy 2022 (CEST)
{{{regiůny fungowańo}}} Krzysiek2224 (dyskusyjŏ) 12:27, 14 czy 2022 (CEST)
To je jakisikej feler infoszachtly kery je hań ôd anfangu. Jŏ niy poradzã bajstlować takigo kodu HTML - mogã ino poprawić brach mian a felery mian we kodzie abo przeciepać miana ze Steuera na ślabikŏrz i ze ślabikŏrza na Steuera. Eli chcesz coby ftoś zbajstlowoł te felery we tyj infoszachtli, to szrajbnij do kogoś fto poradzi to zrobić (cum bajszpil wejzdrzij na autorōw jakijś infoszachtli beze felerōw) - jŏ niystety niy poradzã tego zrobić. Mises2020 (dyskusyjŏ) 13:02, 14 czy 2022 (CEST)
Ok. ostow tak Dziynki za pōmōc! Krzysiek2224 (dyskusyjŏ) 13:22, 14 czy 2022 (CEST)
  1. Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. z. 314-316 Glywicy