PytanieEdytuj

Witej,

coby przeciepać zajta trza mieć kōnto uod 4 dni a przez 10 sprowiyń. Z tego co widza niy trza nic robić - Twoje kōnto je założōne 3 dni tymu a jutro uprowniynia mjanowane "autoconfirmed user" załōnczōm sia same.

Pyrsk! Lajsikonik (dyskusyjŏ) 12:17, 13 sty 2021 (CET)[]

  • Dodoł bych yno, iże ńy rozumja cweku przećepowańo artiklůw z jednyj uortografije na inkszo. Zdo mi śe, iże je to ńyzgodne z naszymi prawidłami. Můmy sam dwa uoficjalne abecadła. ◄Ozi► a uůnygo godka 15:45, 13 sty 2021 (CET)[]
    • Po pjyrsze ńy piszesz artiklůw po ślůnsku, yno wćepujesz polski tekst do Kulikowego translatora, to ńyma to samo. Po druge – můmy sam taki kůnsynsus, iże artikle uostawjůmy w tyj uortografiji, w keryj sům. ◄Ozi► a uůnygo godka 17:47, 16 sty 2021 (CET)[]

Grafstwo a mjana państwEdytuj

Jużech to komu inkszymu roz pisoł, nale napisza jeszcze roz. Grafstwo je mjymjeckogodkowych krejach, kaj mjeli grafůw. Mo uosobno nůmera we Wikidata: Q353344. Hrabstwo je we angelskogodkowych krejach, a we Wikidata mo nůmera Q28575. To niy ma to samo. We Ynglandźe niy mjeli grafůw.

Drugo sprawa. We ślůnskij godce niy ma "Holandyjo" ino "Ńiderlandy", niy ma "Hiszpańijo" ino "Szpańijo", niy ma "Wyngry" ino "Madźary" a niy ma "Włochy" ino "Italijo". Tam kaj je we Ślabikorzu inakszy kej we Steurze trza porobić punkńyńćo, coby my niy mjeli dwůch artikli o tym samym.

Lajsikonik (dyskusyjŏ) 13:24, 25 sty 2021 (CET)[]

Twůj wpis u OzigoEdytuj

Jak mosz we chałpje 2 worki haśůw to przikludzosz jeszcze 4 ze uośedlowygo haśoka, eli wyćepujesz te 2? Że sam můmy coś ze felerůma to ńy ma powůd coby wćepować wjyncyj felerůw. Przidołżeś mocka tekstu we kerym co sztichwort to feler, krům tego ńy dołżeś informacyje aże je to tumaczyńe ze inkszyj Wikipedyje - a to je ńy do zgody ze autorskim prawym, bo krům licyncyje kero můmy jednako trza jeszcze dować wszijstkich autorůw, a przinajmńij dać na zajće dyskusyje artikla wpis aże je tuplikowany i kaj pjyrszych autorůw szukać. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 21:42, 27 sty 2021 (CET)[]

Artikle za translatoraEdytuj

Serwus. Jo wjym, iże Kulikůw translatůr je richtig fajny i dowo moc szpasu, mjoł bych ale prośba. Můg byś po tym, jak wćepńesz tam polski tekst a skopjujesz go na ślůnsko Wikipedyjo, przeczytać go aby roz? Jakość tego przekładu zůwizů je fest ńisko, ale jeźli przeczytosz, to nojgupsze felery aby wyćepńesz, nawet jeźli ńy znosz ślůnskij godki. ◄Ozi► a uůnego godka 10:15, 25 lut 2021 (CET)[]

Gůrnoślůnske wojewůdztwoEdytuj

Ty: Ôrganizacyjami, kere ubiygajōm sie ô utworzynie gōrnoślōnskigo wojywōdztwa, sōm m.in. Ruch Autōnōmije Ślōnska i Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ[1]. Ôpaczni tymu sōm politykry ôpolskigo wojywōdztwa[2][3] jak tyż m.in. Zwiōnzek Ludności Nŏrodności Ślōnskij[4]. Artikel ze zdrzůdła: RAŚ powinien się wreszcie zdecydować dla jakiego terytorium chce autonomii, czy ma to być historyczny Górny Śląsk (tutaj lokuje się nasze poparcie), czy ma to być obecne województwo śląskie, a więc z Sosnowcem i Częstochową (tutaj jesteśmy przeciw), czy ma to być tylko teren przedwojennego autonomicznego województwa śląskiego (też jesteśmy przeciw) - pisze Andrzej Roczniok.

◄Ozi► a uůnego godka 16:43, 20 mar 2021 (CET)[]

Wykŏz mobilniŏkōw z systymym AndroidEdytuj

Wykŏz mobilniŏkōw z systymym Android we inkszych jynzykach jest tylko po ynglandzku. Czy tak może uostoć? --Tm1234567890 (dyskusyjŏ) 11:24, 25 mar 2021 (CET)[]

Artikle o wśachEdytuj

Bych mjoł pora fragůw:

1. Czamu dowosz "Miasto w Polsce infoszachtla" jak to ńy sům mjasta? 2. Czamu ńy dowosz půnkńyńćo ze mjana we steurowym szrajbůnku? 3. Czamu dowosz w felernym placu, bajszpil: Krōmołōw. Barźi znůmy je Krōmołōw - dźelńica Zawjerćo, kere je srogszy a dowńij bůł mjastym. To coś wćepoł powinno być pod Krōmołōw (ôpolske wojewōdztwo)‎. Jak je wjyncy jak jedne znoczyńe powinno być douokreśleńe we nawjaśe.

Lajsikonik (dyskusyjŏ) 08:40, 26 mar 2021 (CET)[]

Po jakiemu "Eliasz i Pistulka" sie nie niy nadŏwŏ ?Edytuj

Nie gorszcie sie ale jak pisali ksiōnżka "Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat",we 1984 roku to jeszcze nie wiedzieli jak sie po ślonsku pisze bo syladikorza nie znali (jo tyż go nie znom- za śwyży , i nie chca tak pisać co by bele kto nie translatowoł). No a prawa autorskie sie nie naruszo jak sie podowo kaj to napisali.

WioskiEdytuj

Tak, to tylko śląski zapis polskich nazw. W całym moim życiu w Prudniku spotkałem tylko 3 Ślązaków, z czego 2 już nie żyje. Skoro tak się mówi na te miejscowości, to to pozamieniaj. Tylko kilka spraw:

  1. Z tego co widzę, te nazwy (szczególnie Dytmarowice) są podobne do czeskich nazw z tej mapy, a na niej Rudziczka jest zaznaczona jako "Liheřovice". Jest jakieś powiązanie między nazwami czeskimi i śląskimi?
  2. Cisłowice (jeszcze wcześniej Ścisowice) i Długomosty to nazwy, które Czyżowice i Moszczanka dostały tuż po wojnie. Jeśli wtedy nadawali miejscowościom śląskie nazwy - Dębowiec to były wtedy Dębniki, a Wierzbiec to Florianów.

--ElCet (dyskusyjŏ) 12:17, 3 czy 2021 (CEST)[]

A szołtysůw czamuś wyćepoł? Lajsikonik (dyskusyjŏ) 12:48, 4 czy 2021 (CEST)[]

ÕEdytuj

Pyrsk, dobro robota robisz. Zauważōł'ch ino, aże felernie używosz litery õ. Dej pozōr na prawidła godki cobyś niy używoł õ we nŏrzyndniku abo inakszyj kaj niy trza. Take felery wysznupołch u Ciebie choby sam a sam. Krol111 kontakt 00:57, 6 lip 2021 (CEST)[]

Luzik, mōmy trocha bajzel na zajtach pōmoce, to je niestety prŏwda. Roztomajte zajty bōły pisane bez roztomajtych używoczōw we roztomajtym czasie i efekt je właśniy taki. Jak wolisz to pisz we uproszczōnym ślabikŏrzu tj. bez falowanych literōw. Tak myśla, aże baje łatwiyj pisać na czuja, bez patrzynio na tabelka ze przipadkōma, tak tyż pisze wachtyrz.eu. Krol111 kontakt 22:19, 6 lip 2021 (CEST)[]