Archiwum godek: moj 2008Dyskusja użytkownika:Lajsikonik/archiwům 2Dyskusyjo używacza:Lajsikonik/Archiw3


Re: edytuj

Piszã do Ciebie, bo żeś je adminym i wiysz nŏjlepij co a jak. Mie sie rozchodzi ino ô to, że jak ftoś pisze artikel dobrze uzdrzōdłowiōny, to mogã nad nim siedzieć i trzi dni, coby zrobić korektã, ale jak sie kopiyruje i wklejŏ po jednym zdaniu z błyndym piytnŏście razy, to niyskorzij inksze ludzie prziłażōm i myślōm, że tak mŏ być. Jak idzie ô przeciepowanie, to jedyn artikel żech przeciep i chciołch go zmiynić na ślabikŏrz (zmiyniōm ino te, co majōm muster 'ort'), ale było ćwierć na czwŏrtõ w nocy, toch poszoł spać. ;) To jak mōm robić? Mogã robić przekerowanie ze ślabikorzowyj pisowni na ôryginalnõ adresã? --Uostofchuodnego (dyskusyjo) 13:18, 10 siy 2016 (CEST)Odpowiedz

No to przecã i wieś, i ChLR były we tym czeskim zapisie. :D Jŏ tykōm ino artikli, co sōm we kategoryji Artikle kere trza sprawdzić w poprawnośći zapisowańo, a ône wszyjske używajōm czeskich liter. Steuera niy tykōm nic. --Uostofchuodnego (dyskusyjo) 13:55, 10 siy 2016 (CEST)Odpowiedz

Czyrwjůne linki na przodńij zajće edytuj

Pyrsk, ńy wydowo Ći śe tyż, aże te czyrwjůne linki na przodńij zajće felerńe wyglůndajům? Krol111 kontakt 15:59, 7 lis 2016 (CET)Odpowiedz

Drugo sprawa [1] Krol111 kontakt 16:20, 7 lis 2016 (CET)Odpowiedz

Wikipedia articles should be based on reliable, published sources edytuj

Xx236 (dyskusyjo) 07:55, 19 kwi 2017 (CEST)Odpowiedz

Thank you edytuj

 
Thankyou very much Mr. Lajsikonik for your brilliant translation help!
I am exceptionally Grateful. The Silesian language looks really nice.
May you be blessed!
Yours Sincerely, --DaveZ123 (dyskusyjo) 09:37, 2 wrz 2017 (CEST)Odpowiedz

Wyrůżńůny artikel na przodńij zajće edytuj

Tyn Wyrůżńůny artikel na przodńij zajće trzeja gibko půmjyńić. Tam je feler na felerze i gańba je to kajś pokazować. Propůnuja wrůćić do strzigi. ◄Ozi► a uůnygo godka 19:53, 4 lut 2018 (CET) PS Ja, wrůćůł żech sam. :)Odpowiedz

 • A jeszcze śe myśla, że mogymy wyćepać z wjyrchu ta informacyjo uo możebnośći pisańo we (tfu!) ślabikorzowym szrajbůnku. ◄Ozi► a uůnygo godka

Flower of the month edytuj

 
Omieg górski (Doronicum austriacum)

Hi Lajsikonik

For your huge efforts on Silesian Wikipedia I want to present you the Flower of the month.

Best regards, --Holder (dyskusyjo) 18:38, 1 paź 2018 (CEST)Odpowiedz

translatewiki.net edytuj

Hi Lajsikonik, sorry for English. I propose you to revive translating MediaWiki interface to Silesian, after over 9 years. Just go to [2]. Vlad5250 (dyskusyjo) 12:53, 3 lut 2019 (CET)Odpowiedz

Hi. edytuj

Hello, Lajsikonik! Can you change your mind? I like articles with pictures. I think you too. Yes, I know about Wikimedia Commons. BUT! Almost none of readers don't know about it! So, please add pictures to Czerńihůw. I can discard your edit, but it will be edit's war, I don't like it. Ok. It's my point of view and I will be grateful if you'll do it. Thanks.--Nickispeaki (dyskusyjo) 15:19, 18 kwi 2019 (CEST)Odpowiedz

Cytaty edytuj

Serwus, je na ślōnskij Wiki szymel na cytaty, taki jak na inkszych wersyjach jynzykowych? Bo szukōm i niy widza, a by sie przidoł. Jak bych coś prōbowoł poskłodać, a by sie mi posmolyło, to pōmożesz mi to dokludzić do porzōndku w razie czego? --Uostofchuodnego (dyskusyjo) 14:15, 20 siy 2019 (CEST)Odpowiedz

Niy, niy, jo niy pytōm ô Wikicytaty, ino ô muster, że jak pisza hasło na ślōnskij wiki, to żeby to sie dobrze pokazowało we przipisach. Jak we angelskij wiki je {{cite web}}, {{cite book}} i tak dalij.--Uostofchuodnego (dyskusyjo) 14:59, 20 siy 2019 (CEST)Odpowiedz

Muster:Ôsoba_infoszachtla/Wikidata/Zandkastla edytuj

Serwus, szło by to wyciepnōńć? Boch prōbowoł kōmbinować, a żech sie niy skapnōł, że potym niy poradza tego skasować. :) --Uostofchuodnego (dyskusyjo) 14:37, 22 siy 2019 (CEST)Odpowiedz

Wrocław edytuj

Szło by to przeciepnōńć nazod do Wrocław? Dodoł żech przipisy, kaj te miano je. Ôkrōm tego żech prziwrōciōł miana we Breslawsko gwara, Fana Breslawji, tōż je tyż by trza przeniyć so Wrocławsko gwara i Fana Wrocławia. Je jeszcze wiyncyj haseł, co tyn sōm używocz przeciep bez podowanio przipisōw, a nawet chocioż były przipisy przeciwne, to ôn na nie niy patrzoł:

 1. Růżano Gůra
 2. Cukmantel
 3. Koźo Szyja
 4. Bismarkhuta

--Uostofchuodnego (dyskusyjo) 19:38, 22 siy 2019 (CEST)Odpowiedz

Po prowdzie to żech mōg przed siebie przeniyś te hasła ô fanie i gwarze, tōż ino przekerowania trza wyciepnōńć. --Uostofchuodnego (dyskusyjo) 19:49, 22 siy 2019 (CEST)Odpowiedz

Graf vs Count edytuj

A jo bych jednak bōł za tym, żeby counties ôpisować za grofstwa abo krysy. Po polsku jedno i druge to hrabstwo. Po niymiecku za to na counties sie godo Kreise, tak samo jak na krysy we Polsce. To samo ze Czechami, co godajōm okres na county, tōż i Niymcy, i Czesi majōm inksze zwyki nazewnicze. Rozchodzi sie ô to, że po ślōnsku dycki my mieli ino "grof" i "grofstwo", a słowo "hrabia" szyrzyj pojawio sie dopiyro ôd niydowna (piyrszy roz we latach 80.), jak polski jynzyk sie zaczōn ciś ze kożdyj strōny i nōm zaczła siadać znajōmość godki. Niy szło by tego tak rozwiōnzać? --Uostofchuodnego (dyskusyjo) 22:41, 29 siy 2019 (CEST)Odpowiedz

CSS edytuj

Serwus! Szło by zaimportować CSS ze polskij Wikipedyje? Sformatowałoby nōm to infoboksy, navboksy i inksze rzeczy. Przigotowałoby to tyż formatowanie przipisōw, bo kedyś sie przeportuje format przipisōw ze angelskij wiki podle tego tutoriala. Tukej je polski common.css, a sam nasz common.css. Styknie nadpisać zawartość naszego tym ze polskigo i niy powinno sie nic rozsuć, a jakby coś było niy tak, to tam niy bydzie dużo do poprowianio.--Uostofchuodnego (dyskusyjo) 11:16, 31 siy 2019 (CEST)Odpowiedz

Dziynki, poprosiōł żech ich. --Uostofchuodnego (dyskusyjo) 14:27, 31 siy 2019 (CEST)Odpowiedz

Używacz:UostofchuodnegoBOT edytuj

Serwus! Mōg bych prosić ô dodanie Używacz:UostofchuodnegoBOT do botōw? Testowoł żech go już manualnie i to sōm artykuły ôd niego: Tarzetta jafneospora, Tarzetta gaillardiana, Tarzetta spurcata, Tarzetta scotica.--Uostofchuodnego (dyskusyjo) 11:55, 1 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

A jako admin niy mŏsz nic przeciw? Bo na Meta piszōm, że trzeba dostać akceptacyjõ społeczności.--Uostofchuodnego (dyskusyjo) 12:31, 1 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz
Jo je za, szło by pobotować artikle ntp. o gminach we kerymś kreju. Gatůnki tyż by szło. Lajsikonik (dyskusyjo) 15:09, 1 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz
Z tymi geograficznymi na zicher by szło coś zrobić, ino jeszcze niy wiym jak, bo we zoologiji i botanice idzie używać łacińskich mian, co z nimi nic niy trza robić, a geograficzne mogōm sie ôdmiyniać. A możno by tak przeportować infoboksy ze polskij wiki i jŏ bych zrobiōł kōnwertery polskich infoboksōw do ślōnskich? Już żech zrobiōł kōnwerter cytatōw, to infoboksy tyż by szło.
Szkoda, że Ślōnskŏ Wikipedyjŏ je dōmyślnie we steuerze, bo jŏch pŏrã dni tymu chcioł dodać coś do jakigoś geograficznego hasła (ze pōmocōm translatora; pōmŏgōm sie nim tyż przi inkszych hasłach) i żech niy mōg, bo bōł we steuerze;) Po prŏwdzie jak Ślōnskŏ Wiki zaczynała, to niy było ani ślabikŏrza, ani tela literatury w nim, tōż możno by jōm zunifikować ze resztōm? Hned wyjdzie LibreOffice po naszymu, a we październiku bydzie Ubuntu, jedno i druge we ślabikŏrzu, je już tyż ślabikŏrzowy korektōr tekstu. Steuer je tak fōnetyczny, że idzie go skōnwertować botym na uproszczōny ślabikŏrz. Już żech take coś zrobiōł ze ôryginalnymi tekstami ôd Steuera.--Uostofchuodnego (dyskusyjo) 17:57, 1 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Ślabikŏrz edytuj

Ja, to prowda, że tyn połny ślabikorz niyma nojlepszy; jo czas ôd czasu nawet na niego przezywōm. I to tyż prowda, że ôn je podany na polski alfabet, ale to je skuli tego, żeby nastympne pokolynia bajtli mogły sie uczyć ślōnskij godki i w nij wyrobiać (to pisoł Mirosław Syniawa we „Ślabikŏrzu niy dlŏ bajtli”: we inkszych krojach we Europie nojlepsze efekty postrzōd bajtli dowały alfabety podane na te z jynzyka wiynkszości, bo te bajtle niy muszōm sie ekstra uczyć cołkigo nowego alfabetu ino poru liter). Joch tyż kedyś pytoł „Co to je za cudaczny polski alfabet?”, alech w kōńcu pōmyśloł sie, że to, żeby godka sie trzimała, je ważniyjsze ôd tego, że tyn alfabet mi estetycznie niy pasuje. ;)

Ta strata używoczōw to je wierza problym wszyjskich crowdsourcingōw. Tyś je tyż admin polskij wiki, to na zicher widziołś, że tam tyż przidzie ftoś, fto bez pōł roku natrzasko dwiesta haseł, wypoli sie i sie straci. Ale na jego plac przichodzōm inksi i jakoś sie to kulo. U nos je mało ludzi i niy ma kōmu pisać. Chyba tōż barzij skirz wypolynio, a niy ślabikorza, bo dyć to je ino wariant. Kożdy mōg durch pisać we steuerze.

Padosz, że je za kyns liter. Ksiōnżki z wiynksza wychodzōm we ślabikorzu uproszczōnym, znaczy tym, co je ino ze ô i ō. Jo pisza na wiki połnym, bo jakby co, to idzie hurtym przekōnwertować go na uproszczōny. W drugo strōna już by trza było manualnie, a to by było za moc roboty. Jak weznōńć zdanie ze hasła Życie i je przerobić na uproszczōny ślabikorz, to by to wyglōndało tak:

 • Cycacze zdōminowały bezma kożdõ niszã ekologicznõ (tak morskõ, jak i lōndowõ) i niykej ôsiōngały miary srogsze aniżeli te, co żyjōm terŏz.
 • Cycacze zdōminowały bezma kożdo nisza ekologiczno (tak morsko, jak i lōndowo) i niykej ôsiōngały miary srogsze aniżeli te, co żyjōm teroz.
 • Cycacze zdůminowały bezma kożdo ńisza ekologiczno (tak morsko, jak i lůndowo) i ńykej uośůngały mjary srogsze ańiżeli te, co żyjům teroz.

Dodołch tyż wersyjo we steuerze, żeby było widać, że zaś takij srogij rōżnice niy ma. ;) W kożdym razie szło by zrobić hasła we uproszczōnym, a tam, kaj połny by bōł przidajny abo jak by tako była decyzyjo ôsoby, co pisze (jak by to bōł bez przikłod jaki ôpolok), to by bōł we haśle na wiyrchu muster, że to je hasło pisane we połnym. Na angelskij wiki tyż tak majōm, że jak je jakiś lokalny wariant angelskij godki we haśle, to je zaznacżōne.

Z tymi czerwōnymi linkami to wiym, to je do poprawiynio. Po prowdzie jakby przerobić je na uproszczōny ślabikorz, to zaroz połowa by sie zrobiyła modro.

W kożdym razie jo ino delikatnie sugeruja, niy chca nic wymuszać. To je prowda, że ślabikorz zaczōn dōminować, tak jak żeś sie boł te ôziym lot tymu, ale jak już dōminuje we literaturze i nowych technologijach, a ludzie dō niego prziwykajōm, to szło by to spotrzebować, żeby prziszli i pisali hasła. Chyba sōm prziznosz, że już lepszy ślabikorz aniżeli te szpotlawe i połne felerōw Wiki Pszaje Zabytkom: Kńipśńij jaki dynkmal, dej hilfa Wikipedyji a wygrej!. :) --Uostofchuodnego (dyskusyjo) 11:36, 2 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Małopolska edytuj

Serwus! Te miana Małopolska i małopolski sōm dobrze po naszymu:

 • panowie małopolske klynkali na parodji mszy przed łobwodzónym yjzlym - Ojgyn z Pniokōw
 • Niydowno czytoł żech spōminki jednego małopolskigo inteligenta - Melon
 • Słowo te bezma prziszło na Ślonsk z Małopolski. - Kadłubek

Przi tym moło- możno to skuli sugestyje, że mōmy take pory słōw:

 • za piecym - zopiecek
 • za gowōm - zogōwek
 • naczynić - noczynie
 • narodzić - norōd

I inksze. Ône sie tworzōm przi prefiksach za- i na-, jak sie ich używo przi rzeczownikach. Ale bez to, że przi Małopolska mōmy mały, tam nic niy przechodzi do o.

A jeszcze zastanowiōm sie nad przerobianiym polskich nazw na ślōnski zopis. Niy wiym, czy to je dobry pōmysł, bo dyć to sōm blank cudze miana ze cudzyj godki. Czeske sōm tak samo cudze i niy sōm przerobiane, a przeca jak mōmy Zábřeh, to żeby było kōnsekwyntnie, to by trza było napisać Zobrzeg. I czeski, i polski sōm z perspektywy ślōnskij Wikipedyje tak samo cudze i mi sie zdowo, że take dōmyślne przerobianie polskich mian na ślōnski zopis pokazuje, że ślōnski to je polski, ino trocha inkakszyj zapisany.--Uostofchuodnego (dyskusyjo) 10:17, 3 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Okej, ale jak byda mieć czas, to zrobia trocha porzōndku ze mianami geograficznymi we Czeskim Ślōnsku, bo ône sōm ôstawiōne we ôryginale, a dyć tam sie godo po naszymu i tam sōm miana, co winny być na Wikipedyji. Tak na wartko, toch widzioł:
 • Dětmarovice Dziećmorowice - we polskij wiki tyż tak je, bo to je lokalne miano, co było wciōngniynte do polskigo katalogu mian.
 • Petrovice u Karviné Pietrowice - ludzie z tamtych rejōnōw sie nerwujōm we necu, że jak coś je napisane po naszymu, to tam stoji Piotrowice, a ôni tak niy padajōm, bo padajōm Pietrowice.
 • Karviná Karwino (tukej mōmy forma przimiotnikowo, co nawet sie ôdmiynio Karwinyj: namōwił ich, aby szli ś nim po te swoji prawa do Karwinej - historyjo ô zniesiyniu pańszczyzny we Zaraniu Ślōnskim)
 • Orlová Ôrłowo (tak samo przimiotnikowo: Już w Ligotce downo byli! / W Orłowej, w Gruszowie - Pawoł Kubisz, Przednōwek)
--Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 16:18, 3 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Interwiki edytuj

Ja skapnōł żech sie dzisiej. Chyba byda musioł to zrobić ryncznie. Chodzōm jeszcze boty, co zamiyniajōm stare linki na Wikidata? Bo bych to mōg dodać do bota, żeby dodowoł stary link, a inkszy bot by to przerobiōł na nowe interwiki.--Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 20:51, 3 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

A, już widza, że Emausbot to durch robi. To niy ma źle. :) --Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 21:01, 3 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Przestrzynie mian edytuj

Serwus, posłołch do Wikimedia poprowki do linkōw, bo szterowało mie te "Szpecyjalna", brak przełożōnych przestrzyni mian i to, że je problym z rynderowaniym linkůw abo linkōw, i sie źle pokazujōm. Za pora dni i stereowe, i ślabikorzowe bydōm sie pokazować dobrze. Jedna rzecz, co żech sie rozpyńdziōł, to to, żech hurtym dodoł przekłady wszyjskigo i doł żech tam kategoryjŏ i zbiōr zamiast kategoryjo i plik. Przi zbiorze skuli tego, że niy ma słowa plik po ślōnsku, i we Wordpressie, Ubuntu i LibreOffice je użyte zbiōr, tak jak po czesku je soubor. Z tym kategoryjŏ toch z autōmatu wpisoł po ślabikorzowymu, ale kategoria powinno tyż fungować. Jak coś by sie posuło, to puszcza bota.--Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 15:52, 5 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Już żech sie dowiedzioł, że plik i kategoryjo tyż bydōm fungować, tōż nic sie niy posuje. :) --Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 17:04, 5 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Bot edytuj

Serwus, wymyślōł żech, jak zrobić, żeby interwiki były we tych hasłach, co mōj bot by dodowoł. Ôn bydzie dodować interwiki we starym formacie, a Emausbot przidzie co pora dni i przerobi to na nowe interwiki. We Tarzetta jafneospora zrobiōłch test, czy to bydzie fungować i wszyjsko je okej, tōż poprosiōł żech na Wikipedyjo:Boty ô fana bota. --Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 14:38, 9 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Przodniŏ edytuj

Serwus, wejzdrzij proszã na Projekt Wikipedyjo:Przodniŏ zajta (redesign 2019) i na jego strōnã dyskusyje, kaj tuplikujã, co żech zrobiōł, czymuch to zrobiōł, i jak to bydzie fungować.

Tyn projekt niy pokŏże Ci sie dobrze bez jednyj małyj zmiany ze Twojij strōny. Na wiyrchu sie pokazuje feler, że CSS na Wikipedyjo:Przodniŏ zajta (redesign 2019)/styles.css mŏ model zawartości wikitekst, a potrzebny je Sanitized CSS. To może admin zmiynić na strōnie ChangeContentModel. Jak to zmiynisz, to strōna sie pokŏże tak, jak jŏ jōm propōnujã. Byda fest wdziynczny, jak wszyjsko przejzdrzisz, przeczytŏsz i ôdpiszesz. :) --Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 15:49, 15 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Boty i propozycyjo kōnkursu edytuj

Serwus, siod żech nad tymi hasłami geograficznymi, coś ô nich pisoł, jak my godali ô bocie. Doszoł żech do tego, że bydzie to szło zrobić państwami. Weźnie to kole roku i jak bot skōńczy, to bydzie napisane 1,3 mln haseł geograficznych. Ôkrōm tego żech wejzdrzoł na reszta możliwości i mogymy jeszcze dodać kole 1,1 mln haseł ô zielinach i zwiyrzyntach, tōż w sumie by to dało 2,4-miliōnowo ślōnsko Wikipedyjo kajś na kōniec 2020.

Spōlny kōnkurs Wikipedyje i Wachtyrza edytuj

Zainteresowoł żech tyż ludzi u nos we redakcyji Wachtyrza, żeby zrobić kōnkurs na napisanie dobrych artykułōw na ślōnskij Wikipedyji. Zrobiyliby my tak:

 1. Jo napisza 10-minutowo instrukcyjo pisanio po ślōnsku (alfabet bez znaczynio, rozchodzi sie ô stylistyka i gramatyka).
 2. Jo napisza 10-minutowo instrukcyjo pisanio artykułōw na Wikipedyji, to znaczy kwestyje weryfikowalności, yncyklopedyczności, techniczne, ale wszyjsko krōtko, w pōnktach, żeby ludzie niy musieli sznupać za kożdōm rzeczōm, ino mieli prosto instrukcyjo.
 3. Niykerzi lepij sie znojdōm we wizualnym edytorze (jo wola wikitekst), tōż trza by dodać dō niego mustry cytowanio - to robi admin.
 4. Na Wikipedyji bydzie potrzebno strōna kōnkursu ze krōtkim ôpisym, informacyjami ô nadgrodach i linkami do instrukcyji.
 5. Jak to bydzie gotowe, to na Wachtyrzu napisaliby my artykuły ô kōnkursie i prōmowaliby my to rozmajtymi kanałami.
 6. Jo ze angelskij wiki mōm u siebie na podstrōnie wykoz artykułōw, co Wikipedyjo powinna mieć, tōż szło by taki wykoz dać na ta strōna kōnkursu, żeby ludzie mogli sie znojś pōmysły, ô czym pisać.

Jeszcze niy wiymy, jake nadgrody by były. To sie dogodo. Ale mōmy take rzeczy, co by ludzi interesowały, tōż coś fajnego by my mogli im dać.

Napisz mi, prosza, co myślisz ô takim projekcie. Dej tyż znać, co myślisz ô zmianie wyglōndu przodnij strōny. --Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 13:24, 16 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Dobre, to ze kōnkursym jeszcze sie podowiadujã, bo możno by szło jakes instytucyje w to wciōngnōńć. Widzã, że Regiōnalny Instytut Kultury poro sie uczyniym, jak edytować Wikipedyjo, tōż jeszcze sie poôglōndōmy.
Na projekcie żech przeniōs ôbrozek tydnia wyżyj, dziynki tymu zaroz na samym wiyrchu sōm dwa ôbrozki, a trzeci je niżyj. To je tela samo, co teroz na przodnij je. Jo niy chca dować za moc, żeby to potym niy wyglōndało jak baskijsko abo katalōńsko. Na angelskij je piyńć ôbrŏzkōw, chyba że je pyńdziałek abo piōntek, to je sześ, ino że my niy mōmy sekcyji "Did you know" ani "On this day", tōż mynij wiyncyj balans je taki sōm.
Jo moga sōm wciepnōńć tyn nowy wyglōnd na przodnio strōna, bo ta ôryginalno, co z nij przekerowuje na ta, co je teroz, ôna niyma zabezpieczōno. W sumie to rod bych to zrobiōł, bo tam jeszcze trzi abo sztyry rzeczy bydzie trza dograć, bo mobilny interfejs wybiyro niy wszyjske sekcyje, żeby sie pokozały i trzeba to nasztalować. Niy idzie tego zrobić, jak sie edytuje inkszo strōna niż przodnio, bo to sōm integralne funkcyje MediaWiki. --Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 20:16, 16 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Info edytuj

Bot już funguje jak coś. Nasztalowoł żech 994 artykuły. Chcesz sie napisać artykuł nr 10000? :) A jak ze tōm przodniōm zajtōm? Moga jōm teroz wciepnōńć? A jeszcze jedna rzecz: spōmioł żeś ô tym, żebych sie zgłosiōł na admina, jak ludzi prziciōngna. A możno mōgbych sie zgłosić teroz? Bo niy moga ruszyć przipisōw, a żech chcioł je przeportować ze angelskij wiki. I chcioł bych zrobić porzōndek ze mustrami, co niy powinny być ruszane ôd bele kogo. --Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 16:42, 18 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Okej, zrobiōne, to je dziesiyńciotysiynczny artykuł na Ślōnskij Wikipedyji. --Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 20:35, 18 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz
Niy doł żech pozōr ze tōm Ritōm. To skuli tego, że joch jechoł translatorym i ôn myśloł, że "Ora" to je ôd polskigo "orać", tōz zrobiōł "Ôrŏ". ;) Na Wachtyrzu już je wiadōmość ô 10 tys., chocioż jak puszcza bota, to rano bydzie 13 tys. --Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 22:23, 18 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz
A, richtich. To sie zrobi. :) --Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 23:07, 18 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Zgłoszynie edytuj

Serwus, zgłosiōł żech sie na admina. --Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 13:25, 20 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Niy wiym, co to je edytuj

Serwus, ftoś kopiuje działanie mojigo bota i wciepuje artykuły niy do kōńca dobrze płrzełożōne ze szwedzkij wiki, bp.:

Jak widzisz, link do zwiyrzōnt je po polsku, kategoryjŏ tyż. Niy ma interwiki, niy ma info ô ôryginalnym artykule. Niy wiym, co to je, i niy wiym, fto to je, bo to je ftoś niyzalogowany i durch zmiyniŏ IP. Sprawdziōł żech te IP i sie pokazuje AT&T, to znaczy, że żodyn ôd nos. Fest dziwne mi sie to zdowo. --Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 23:31, 29 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Supernowa edytuj

Hello, I'm 大诺史 from SWMT. The content of the above mentioned page might be out of scope. Regards, --大诺史 (dyskusyjŏ) 08:30, 4 paź 2019 (CEST)Odpowiedz

Ouch edytuj

That was a pretty impressive set of bot edits. I am pretty certain that I have cleaned up, though I may have missed a small number, so please do review special:Recentchanges.

I am going to guess that no one has the capability to build abuse filters, so I am going to put something in place. It is my guess that this person is going to be persistent with their article making, and will try to get around any abuse filters. So if they do come back, then please do ping me here, or pop over to either m:SRM or my talk page at meta and ask for an intervention. Billinghurst (dyskusyjŏ) 12:54, 16 paź 2019 (CEST)Odpowiedz

I have built special:abusefilter/1. Not overly complex, though hopefully effective. Should have low false positives, tested against edits and found to be effective. FYI. Billinghurst (dyskusyjŏ)
@Vermont@Uostofchuodnego. Billinghurst (dyskusyjŏ) 23:35, 16 paź 2019 (CEST)Odpowiedz
Thanks; filter looks like it should be helpful. I'm wondering what the purpose of that bot is, as it seems utterly useless. Vermont (dyskusyjŏ) 00:16, 17 paź 2019 (CEST)Odpowiedz
Hey, @Vermont and @Billinghurst, thank you both for the help. I tried blocking that person but every day they use a different IP, so the blocks were useless. I think the entire situation is somewhat my fault. I created a bot to translate some of the articles from the Swedish Wikipedia so that the Silesian one has some better numbers. Because they look better, I believe it would be easier for me to set up a group of people on my Uni, who'd want to learn writing in Silesian by creating articles on Silesian Wikipedia (I study linguistics, so there's plenty of potentially interested people around) because so far not much has been happening here. Anyway, my bot provides the source of the translation and interwiki links. Furthermore, I can assure you that the translation quality is perfect. This person kinda copied the idea but they made wrong translations, did not provide the source, and interwiki links. Despite numerous requests they would not change that. Hopefully thanks to you this ended here. --Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 23:09, 17 paź 2019 (CEST)Odpowiedz
Here to help when needed. :-) Billinghurst (dyskusyjŏ) 05:25, 18 paź 2019 (CEST)Odpowiedz

Serwus, Jŏ prōbowoła kōmbinować i przyidała co trza. Juże tyn artikel zbajstlowańy. Niy wiym, czy to je dobry? Szło by to przeciepnōńć nazod? Byda fest wdziynczna. --NovaEva (dyskusyjŏ) 2:42, 18 kwi 2020 (CEST)

Uolsztyn edytuj

Hej, co było złe w tej wersji? Czy same zdjęcia nie są cenne? https://szl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uolsztyn&oldid=331705 Pozdrawiam, Klapi (dyskusyjŏ) 09:31, 23 lip 2020 (CEST)Odpowiedz

Universal Code of Conduct edytuj

Hi Lajsikonik

I was asked by Wikimedia Foundation to promote this call for participation on the planned Universal Code of Conduct.

Best regards --Holder (dyskusyjŏ) 05:57, 14 siy 2020 (CEST)Odpowiedz

Już od 19 lat społeczności Wikimedia współpracują, aby zgromadzić największy zasób wiedzy, jaki zna historia ludzkości. W tym czasie urośliśmy z nielicznych, małych grup do społeczności i zbiorowości edytorów, programistów, organizacji afiliowanych, czytelników, darczyńców i partnerów. Musimy wytrwale pracować, aby dojść do wielkiego celu wyrażonego w wizji Wikimedia: „Wyobraź sobie świat, w którym każda osoba ma dostęp do sumy ludzkiej wiedzy”.

Zdarza się, że społeczności edytorów ponoszą krzywdę z powodu braku zaleceń, które by nie tylko jednoczyły, ale też pomagały tworzyć środowisko, w którym można zespołowo, bez obaw, dzielić się wolną wiedzą. Trzeba postarać się, żeby każdy, kto ma wolę współpracy, czuł się komfortowo w przyjaznym otoczeniu. Potrzebujemy więc zaleceń, które pomogą nam stworzyć takie środowisko.

W różnych społecznościach trwały dyskusje o potrzebie międzynarodowego zestawu zasad zachowania się. Następnie Rada Powiernicza Wikimedia Foundation ogłosiła Oświadczenie o kulturze społeczności, wprowadzając standardy przeciwdziałania nękaniu i wspierania otwartości w projektach [3].

Powszechne zasady postępowania (PZP, oryg. the Universal Code of Conduct, UCoC), będą zestawem minimalnych standardów wiążącym na wszystkich projektach Wikimedia. Będą one odnosiły się do wszystkich, zarówno do pracowników, jak i wolontariuszy na całym świecie i będą miały wpływ na naszą grupową, indywidualną oraz projektową pracę. To bardzo ważne, abyśmy uczestniczyli w dyskusjach i wyrażali opinie czy inne myśli o PZP. Prosimy o komentarze o naturze PZP, o tym, czego powinny dotyczyć lub co zawierać, lub czego mają nie zawierać i jak mogą one rozwinąć, utrudnić lub wspomóc funkcjonowanie naszych grup.

Teraz jest czas na tę dyskusję. Wasza Społeczność jest częścią ruchu Wikimedia i wasz głos się liczy. Zachęcamy was i zapraszamy do lektury o Powszechnych zasadach postępowania [4] oraz do zapisania waszych opinii czy komentarzy na stronie dyskusji [5]. Swoim uczestnictwem zagwarantujecie, że zdanie waszej Społeczności zostanie zauważone.

Gorąco zachęcamy do przetłumaczenia głównej strony PZP na język polski, co obniży barierę językową [6]. Na stronie dyskusji wasza Społeczność może dodawać komentarze po polsku. Bądźcie też pewni, że nawet jeżeli strona poświęcona PZP nie została w całości przetłumaczona na język polski, w wątkach rozpoczętych wpisem w języku angielskim zawsze będziemy akceptowali komentarze w języku polskim (i innych).

We sent you an e-mail edytuj

Hello Lajsikonik,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (dyskusyjŏ) 20:54, 25 wrz 2020 (CEST)Odpowiedz

Przodnó zajta edytuj

Pyrsk, dołoby rady wyćepać czerwone linki ze przodńij zajty? Bo szpetńe to wyglůndo i sromota dla wikipedyji trocha. Bajszpilowy kod na wartko zrobjůłech sam. Krol111 kontakt 15:42, 12 sty 2021 (CET)Odpowiedz

Pytanie edytuj

Witōm, je możebność nadaniŏ mi jakigoś uprawniyniŏ kere przizwoli mi na zmiynianie mian zajt? Czynsto widzã artykuły napisane ślabikŏrzym kere majōm miano w steuerowym co trochã niy sztimuje i jak sie z czymś takim trefiã to chciołbych mōc to zmiynić. --Psiŏczek (dyskusyjŏ) 11:47, 13 sty 2021 (CET)Odpowiedz

Szczuczynsk edytuj

Serwus, wyćep tyn artikel, bo ńyma w ńim zdrzůdeł. Widza, iże moje (do przikładu Lymbersko aglůmeracyjo) żeś skirz takij prziczyny wyćep... ◄Ozi► a uůnygo godka 18:09, 25 sty 2021 (CET)Odpowiedz

Greetings and an help for Coreca edytuj

Good morning from Coreca, I am writing to greet you and to know how you are. I am quite well for now, I am writing to ask you for help with some translations in this language edition of wikipedia and also a little polish in Polish. The translations concern Coreca, the Oliva river, the en:Coreca Caves and the en:Coreca Reefs. That's right and no more than 10 minutes of your precious time per article. I will be happy to help you translate the articles of your interest into Italian, Neapolitan and Sicilian, waiting for your news, thank you in advance. cordially--Luigi Salvatore Vadacchino (dyskusyjŏ) 08:37, 6 mar 2021 (CET)Odpowiedz

Transliteracyjo edytuj

We słowje «нижный» můmy z poczůntku «ń», a potym «n», co je spowodowane dalszymi wokalami (и vs ы), tůż gupotům bůło by ńy uoddować tego na piśmje. ◄Ozi► a uůnego godka 23:38, 14 mar 2021 (CET)Odpowiedz

Etniczne skupiny Ślōnzŏkōw edytuj

Pyrsk, wyciepnōłbyś tã zajtã? Bez cufal stworzōłch normalnõ zajtã zamiast mustra. Wstawiōłch Gw ale bodej niy widziołś. --Psiŏczek (dyskusyjŏ) 12:44, 20 mar 2021 (CET)Odpowiedz

ôbrŏzki miesiōnca edytuj

Chciołbych spytać czy idzie "reaktywować" ôbrŏzki miesiōnca na przodniij zajcie. Jŏ bych sie zajōn ôbiyraniym ôbrŏzkōw i jejich ôpisowaniym (tak jak było kejś), prosiōłbych ino ô prziwrōcynie fragmyntu tego źrōdła dlŏ ôbrŏzkōw miesiōnca jeźli sie zgodzisz. Pozdrŏwiōm. --Psiŏczek (dyskusyjŏ) 15:22, 21 mar 2021 (CET)Odpowiedz

Re: Artikle o wśach edytuj

Mojim zdaniym to je bez znaczynio jakigo sie użyje mustra za infoszachtla, czytajōncy niy widzi jak muster sie mianuje a sztimuje tak do miast jak do wsi. Ô przeniesiyniach ze steuera niy pōmyślołch, może potym zrobiã. Krōmołōw już poprawiōłch, to możesz wyciepnōńć. Wiyncyj takich felerōw radszyj niy mo. --Psiŏczek (dyskusyjŏ) 09:02, 26 mar 2021 (CET)Odpowiedz

Szołtysy edytuj

Jo niy widza potrzeby pisanio szołtysōw. Za 2 lata bydōm nowi a żodnymu sie niy bydzie chciało tego aktualizować. Nale niy wyciepnōłch ônych szpecyjalnie, niy widziołch że tam sōm. --Psiŏczek (dyskusyjŏ) 13:27, 8 czy 2021 (CEST)Odpowiedz

Plwiki a slunska godka edytuj

Ahoj. Je tam u nos nowy (?) chop co sie o slunskie nazwy pulta https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kawiarenka/Artyku%C5%82y#%C5%9Al%C4%85skie_nazwy_miast "Świętochłowice Edit Status: kawiarenka "śl. Śwjyntochlowicy" zaś jakiś łożarty dodowoł. To jest OR na wikipedii. Zgłasza: Troks 188.147.35.29 (dyskusja) 10:52, 20 lip 2021" itp.

FYI, Lajsikoniku. Zezen (dyskusyjŏ) 19:40, 20 lip 2021 (CEST)Odpowiedz

Ślabiczka edytuj

Czego żeś wyćepoł artikla po ślůnsku a uostawiosz 44182 artiklůw po polsku?

How we will see unregistered users edytuj

Cześć!

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ jesteś administratorem w jednym z projektów Wikimedia.

Obecnie, kiedy ktoś edytuje stronę, nie będąc zalogowanym, w historii wyświetla się jego adres IP. Jak być może już wiesz, nie będziemy mogli tego robić w przyszłości. Jest to decyzja prawników Fundacji Wikimedia, spowodowana zmianami w przepisach o ochronie prywatności w internecie.

Zamiast adresu IP będziemy wyświetlać maskowaną tożsamość. Ty jako administrator(-ka) będziesz nadal mógł/mogła zobaczyć oryginalne IP. Utworzymy nowe uprawnienie, przeznaczone dla osób, które potrzebują widzieć pełen adres, aby walczyć z wandalizmami, spamem itp. bez uprawnień administratorskich. Patrolujący będą mogli zobaczyć fragment IP również bez tego uprawnienia. Pracujemy również nad lepszymi narzędziami, wspierającymi w walce przeciwko nadużyciom.

Jeśli jeszcze o naszych działaniach nie czytałeś(-aś), możesz się z nimi zapoznać na Meta. Aby nie przegapić technicznych zmian na wiki, możesz zasubskrybować cotygodniowe wydania Tech News.

Mamy dwa pomysły na implementację maskowania adresów IP. Chętnie poznamy twoją opinię. Daj nam znać na stronie dyskusji, co sądzisz na ich temat i tego, który pomysł się sprawdzi lepiej na twojej wiki, teraz i w przyszłości. Możesz napisać w swoim języku. Sugestie są dostępne od października, a ostateczną decyzję podejmiemy po 17 stycznia.

Dziękujemy. /Johan (WMF)

19:19, 4 sty 2022 (CET)

55000. artikel Wikipedyje edytuj

Drogi ‎ Lajsikoniku, gratulujemy napisania artykułu numer 54 996 w śląskojęzycznej Wikipedii! Stowarzyszenie Wikimedia Polska przygotowało dla Ciebie nagrodę z tej okazji (voucher do księgarni Wydawnictwa Silesia Progress, dyplom oraz zestaw upominków związanych z Wikipedią). Aby odebrać nagrodę oraz pamiątkową koszulkę, zgłoś się przez formularz. Przy okazji, serdecznie zapraszamy Cię na Wzlot – Wiosenny Zlot Wikimedian, który odbędzie się 22-24 kwietnia w Chorzowie! Rejestracja na wydarzenie trwa do końca marca. Pozdrawiam serdecznie 12:41, 24 mar 2022 (CET)

Re: Magńitogorsk edytuj

Tam ńyma mjynkigo znaku, nale je и, kere tyż mo tako fůnkcyjo, iże smjynkczo. Bo jeźli chcesz być taki pro-transliteracyjny (choćoż prawidłůw transliteracyje ńy můmy, tůż ńy wja, uo czym piszesz), to czamu napisoł'ś ń we Leńinsku Kuzńeckim? Dyć podug ćebje mjało by być Leninsk Kuznjecki, pra? ◄Ozi► a uůnego godka 09:20, 19 mŏj 2022 (CEST)Odpowiedz

Pisownia edytuj

Cześć! Jak po śląsku zapisałoby się te miejscowości: pl:Leszcze (województwo podkarpackie), pl:Przyłęk (województwo podkarpackie) i pl:Trześń (powiat kolbuszowski)? Bo o ile ze zwykłymi słowami raczej nie mam problemów, to nazwy własne już mi takowe sprawiają. Pozdrawiam. Patryk2710 (dyskusyjŏ) 13:40, 26 czy 2022 (CEST)Odpowiedz

Grofstwo edytuj

Serwus, widzioł żech u Psiŏczka wiadōmość ôd Ciebie, kaj piszesz, że grofstwo i county to sōm dwie rozmajte rzeczy, bo majōm inksze numery na Wikidata, i bez to trza pisać „hrabstwo” na grofstwa we anglozakskich krajach. To prowda, że to sōm dwie rozmajte rzeczy, ale to niy znaczy, że niy mogōm być nazywane tym samym słowym. Bez to po czesku jedno i druge to je „hrabství”, po katalōńsku „comtat”, po hiszpańsku „comdado” itd. Pozdrowiōm. :) Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 11:14, 11 lip 2022 (CEST)Odpowiedz

Transkrypcyjo edytuj

Serwus, prośůł bych će, coby'ś kuknůn sam. Kej ustalymy klarowne prawidła, to bydźe legćij :) ◄Ozi► a uůnego godka 12:57, 27 paź 2022 (CEST)Odpowiedz

Mjanowanie mjast a wśůw edytuj

Pyrsk! Momy sam dyskusyjo dot. mjanowańo pozaślůnskich wśůw a mjast kaj ślůnske mjano ńy je znůme. Łaźi uo to coby ntp. Barczůncke Budy půmjyńić na Budy Barcząckie a nowe artikle pisać podug tego mustra. Bydźe to dobre? Dowosz na to poparće?

Pozdrawjům Krol111 kontakt 21:22, 31 paź 2022 (CET)Odpowiedz

Hello edytuj

From Poland i have some content concerning Oktawian Kopytko from Polish sources. 78.10.207.60 07:39, 24 gru 2022 (CET)Odpowiedz

Kalińingrad edytuj

Tyś doł polockie gupielockie szrajbonki. 155.137.183.249 15:10, 12 mŏj 2023 (CEST)Odpowiedz

Block vandal edytuj

Hello there, as you are the last active sysop, could you place a block on Szpecyjalna:Wkład/TermosZnowuPowraca. I have reported to the global sysops, but you might be able to do it before them. EPIC (dyskusyjŏ) 13:27, 4 sty 2024 (CET)Odpowiedz

Ślabikorz edytuj

Czejś, beztuż co ślabikorz je terozki nojbarzyj popularny, myślimy jo i Ozi coby go usztalować na Wikipedyji na przodku. Dyskusyjo je sam. Jo wia, że znosz jigo mankamynty i bes wiedzioł na co trza dać pozůr. Jak mosz lust, napisz sam prosza komyntarz. Pyrsk! Krol111 kontakt 22:27, 13 sty 2024 (CET)Odpowiedz