Krol111 kontakt 11:00, 21 lut 2013 (CET)Odpowiedz

Ale super!

edytuj

Autor poslunsku.eu na śląskiej Wikipedii! Bardzo się cieszę! I jeszcze bardziej się cieszę, że napisałeś takie ambitne artykuły o mechanice kwantowej i kocie Schrödingera, ponieważ osobiście bardzo lubię fizykę i zależy mi, żeby pokazywać, że w śląskim da się pisać także na naukowe tematy :) Wybacz, że piszę po polsku, ale niestety mój czynny śląski jest na bardzo niskim poziomie (natomiast ze zrozumieniem nie mam problemu). Mam nadzieję, że zostaniesz ze śląską Wikipedią na dłużej :) Ethefor (dyskusja) 17:18, 9 mer 2013 (CET)

Lukas Arrav

edytuj

Witej,

nale po jakiymu pisesz uo tym do mje? Kej niy ma to ze cwekiym psowańo niyma to wandalismus, a powiniyn żeś pisać do autora.Tak jakjo terozki do Ćebje. Mům prośba, cobyś niy przećepowoł artikli pode zapis ze ślabikorza. To je u nos zapis růwnoprawny, nale niy jedźiny, a robjymy tak, że jak co bůło naszrajbowane we steurowym szrajbůnku, to uostawjomy tyż mjano artikla we steuerowym. Poprzećepowoł żeś, nale artikli żeś na ślabikorz niy poprowił, a terozki titel niy je do zgody ze treśćům. Niy przekludzůmy, bo inakszy mogli by my przekludzać tam a nazod - jo ntp. wola steuera a mo to sam jednake prowa. A jeszcze żeś poprzekludzoł genau te artikle, co majům nojsrogszo nůmera uodwołańůw (wjeś, ChLR). A to uobćůnżo serwer i wszyjsko wolńij fůnguje.

Pyrsk! Lajsikonik (dyskusyjo) 12:59, 10 siy 2016 (CEST)Odpowiedz

Jak je artikel we steuerowym szrajbůnku to lepij dować przekerowaniy. Cheba co je jeszcze "czeski" zapis (roz za kedy jeszcze idźe trefić), to jak taki poprowisz na ślabikorz to mogesz przećepać. Lajsikonik (dyskusyjo) 13:38, 10 siy 2016 (CEST)Odpowiedz

Cytaty

edytuj

Tukej mogesz wćepać zgłoszyniy. Lajsikonik (dyskusyjo) 14:25, 20 siy 2019 (CEST)Odpowiedz

Niy ma, trza zbajstlowac. Lajsikonik (dyskusyjo) 16:05, 20 siy 2019 (CEST)Odpowiedz

Wrocław a inksze

edytuj

Potrzebujesz co przećepać, to przećep. Potzebujesz co wyćepać, wstow {{gw}}, nale eli śe rozchodźi o przekerowańy, pjyrw badńij eli sam je pusto. Do tego bajzlu ńiyskorzi zawołom bota, nale jak je ino pora to idźe samymu sprowić. Lajsikonik (dyskusyjo) 10:44, 23 siy 2019 (CEST)Odpowiedz

Graf vs Count

edytuj

To niy ma jedno. Kej śe rozchodźi uo Mjymcy, mosz recht. Nale badńij, co graf ńy ma to samo, co count. A county we USA to jeszcze co inksze. We godce coś mje śe zdo, że wortu na "count" ńy ma. Lajsikonik (dyskusyjo) 22:10, 29 siy 2019 (CEST)Odpowiedz

CSS

edytuj

Ńy poradza tego edytować. Trza dać request na Meta. Lajsikonik (dyskusyjo) 13:03, 31 siy 2019 (CEST)Odpowiedz

Bot

edytuj

To samo: ńy moga dować fany bota, trza dać prośba na Meta. Lajsikonik (dyskusyjo) 12:24, 1 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Ńy dostołżes powjadomjyńo bo żech ńy wejrzoł i uodpisoł na swojij zajće. :) Jo je za, bot śe nado do gatůnkůw a tyż by můg do mjastůw, gminůw a inkszych. Lajsikonik (dyskusyjo) 16:06, 1 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Ślabikorz

edytuj

Po prowdźe to ślabikorza ńy lubja. Bůło pedźane "nojlepij coby my mjeli ino jedna abo dwje ekstra buchsztaby" - no to wćepli jeich 5. A i tak za bardzo to podane na polski zapis. Jak my sam wkludzali ślabikorz to bezma wszyjske stare sprowjocze odeszły. I je genau tak, jak żech ńy chćoł. Jo to godoł: jak se dopuśći ślabikorz na růwnych prowach, to po jakim czaśe bydźe důminowoł, a ńyskorzi ftoś ćepńe propozycja coby artikle we steuerze wyćepać. Nale wuůnczas to uodyjda jo. Dobrze co můmy interwiki bo idźe uod razu wykryć duble, nale we Twojich artiklach za to můmy mocka czyrwjůnych linkůw, kere ńy powinny być czyrwjůne, bo artikle můmy. Jo we ślabikorzu pisoł ńy byda. Lajsikonik (dyskusyjo) 08:07, 2 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Małopolska

edytuj

Tego můmy mocka, tyż wszyjske kreje a prowincyje ze mjanůma ze "-an" ze zadku, co trza by przećepać do "-ůn", a inksze. We titlach, treści a kategoryjach, robota lo bota. Lista by trza zrobić. Inksze felery tak samo. Jakby my jeszcze do tego przećepywali mjasta a wjoski pod polske mjana to by trza pora mjeśůncůw na to, skirz tego (a ńy ino) bych to uostawił. Lajsikonik (dyskusyjo) 12:30, 3 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Interwiki

edytuj

Do tych grzibůw, co Twůj bot dodowo, trza by przidać interwiki. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 19:54, 3 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Twoje zapytańa

edytuj

1. Przodńo zajta - mosz recht, co na mobilńokach je uoszkliwo, mosz recht, co nowiny abo trza dować min. roz na 2 tydńe, abo wyćepać.

Zajta co żeś zrychtowoł zdo mje śe co mo za mało bildůw, a te co sům sům za ńisko, uod wjyrchu je mocka tekstu. Kej by to trocha podrychtować, bych to i doł na plac tej zajty co můmy terozki.

2. Artikle ze goegrafije a bjologije sům genau dobre lo bota. Jo by jeszcze doćepoł astrůnůmijo (planetoidy, kůmety, kratery na Mjeśůnczku).

3. Pisz sam wńosek (we polskij godce). Jak chcesz dować nadgrody to pjyrw trza wjedźeć, jake, a to, wjela na to můmy - mogům to też uodćepać i ńy dać ńic.

Jo sam ńy ja żodno władza, jo ino piluja, coby bůło do zgody ze prawidłami Wikipedyje, jak ntp. widza co Kohut mjoł we bjogramje "reprezyntuje Ślůnsk" to żech to przeredagowoł, bo to bůło ńy do zgody z NPOV. Nale take zachy, jak wyglůnd uod przedńij zajty to jo ńy decyduja. Byda tego dali pilnowoł, a Ty jak już sam skludzisz jako społeczność to idź na admina, cobyś ńy muśoł mje kożdy roz prośić.

Lajsikonik (dyskusyjŏ) 14:59, 16 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Re: Info

edytuj

Na artikel nr 10000 chciołech Jonas Blue, coby niy sztopować bota mogesz Ty go napisać, jo sie niy uobraża. Barzi mi zależy na tym co to bydźe, a niy fto bydźe autorym. Przodńo zajta mogesz wćepać. Na admina mogesz kandydować, nale wjym, co niy majům radźi dować uprowńyńůw jak mosz ino jedyn głos poparćo. :) Kroll dostowoł na půł roku i muśoł prośić coby mu uostowjali. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 17:14, 18 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Gryfńe dźynkuja. :) Trza by na nowo zrychtować strůmik kategorii, nale tak, coby ze Steuera do ślabikorza a nazod uostawić przekerowańa. Jak śe pomyśla wjela je do roboty... Wjym, můmy boty, nale nafutrować je trza rynczńe. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 21:07, 18 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Przekłody ze inkszych jynzykůw

edytuj

Jak dowosz sam przekłody ze inkszych jynzykůw, trza by na zajće dyskusyji przidać muster, coby ńy łomać autorskich prow a być do zgody ze licencyjům. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 22:53, 18 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz

Felerne przekłody

edytuj

Witej,

trza to bydźe ńyskorzi botym poprowić~, a wyćepać tyż kategoryjo "Zwierzęta" bo je nadrzyndno. Knefle już mosz, gratuluja, to mogesz zablokować jak żeś już dowoł ostrzeżyńo. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 11:19, 30 wrz 2019 (CEST)Odpowiedz


Upominek dla edytorów śląskojęzycznej Wikipedii

edytuj

Drogi edytorze śląskojęzycznej Wikipedii! Dziękujemy Ci za Twój wkład. Stowarzyszenie Wikimedia Polska pragnie docenić pracę aktywnych edytorów projektu upominkiem – koszulką związaną ze śląską Wikipedią. Aby odebrać upominek, zgłoś się przez formularz najpóźniej do 30 kwietnia 2022 roku. Przy okazji, serdecznie zapraszamy Cię na Wzlot – Wiosenny Zlot Wikimedian, który odbędzie się 22-24 kwietnia w Chorzowie! Rejestracja na wydarzenie trwa do końca marca. Pozdrawiam serdecznie, Paulina Studniczka (WMPL) (dyskusyjŏ) 15:23, 31 mar 2022 (CEST)Odpowiedz