Wikipedyjo:Jak sprowjać artikle?

Ta zajta je jeszcze sprowjano a ńy je ukůńczůno. Bardzo proszymy uo pomoc we tworzyńu jei. Podstawa stanowi analůgiczno zajta we polskij Wikipedyji.

Tyn poradńik mo charakter "wartkigo" wprowadzyńo do tworzyńo artiklů, kery nado śe lo anfangerůw. Uobrazuje uůn tworzyńy hasłůw we pigůłce.

Tworzyńy nowych hasuůw

edytuj

Nojsůmprzůd trza rozpoczůńć artikel. Coby to zrobić, mogesz wypełńić půńiższo luka mjanym Twojigo artikla:


lebo wćepnůńć we pasek adresa w twojej sznuparce internecowyj tyn tekst:
http://szl.wikipedia.org/wiki/sam mjano artikla
Kedy to zrobisz, uodymkńe śe taki fynsterek ze nagůwkym Sprowjosz (nazwa artikla). Sztartńynće nowygo artikla je tyž mogebne bez wćepańy uůnygo mjana do sznuparki pů lewyj a naćiśńynće knefla Sznupej. Sam uodymkńe śe uokno s wyńikůma sznupańo, a na wjyrchu bydźe czyrwůny link - trza na ńigo naćisnůnć.

Struktura hasła

edytuj

Ńim napoczńysz tworzić artikel, uobrzirej Lista ze sztandardůma artiklůw a posznupej, czy je sam twojo zorta artiklůw. Sam moges nojść ekstra informacyje ńykerych zortach artikli.

Ńy trza jyno wćepać teksta artikla, coby bůło do porzůndku. Uobocz se jako bajszpil jedno s hasłůw - kożde ma na poczůnku porubjyńy słowa, we śe linki do inkszych artiklůw, a na kůńcu katygoryjo. Dejmy na to, co mosz uochota napisać uo Gdańsku. Przigotowoł żeś wpjyrw tekst, kery choćołbyś uopublikować na Wikipedyji:

Gdańsk, (kaszubsko godka: Gduńsk, mjymjecko godka: Danzig, łaćina: Gedania, Dantiscum, jidisz דאַנץ – danc) – mjasto w Polsce nad Morzym Bołtyckim, zołożůne we 997 roku, stolica wojewůdztwa pomorskigo a archidjecezyje gdańskij. Gdańsk je tyż mjastym krůlewskim a hanzeatyckim. Terozki je jednym s nojsrogszych polskich miast.

Mosz tedy jyno surowy tekst hasła, kere trza dali redagować! Nojsůmprzůd dejmy porubjyńy na pjyrsze słowo - trza je uobjůnć mjyndzy take potrůjne sztrichy:

'''Gdańsk'''

Co do nům efekt:
Gdańsk

Nazwy we inkszych godkach daj we podwůjne sztrichy:

kaszubsko godka: ''Gduńsk''

Co do nům efekt:
Gduńsk

Trza jeszcze dać linki do inkszych artiklůw. Jako bajszpil damy link do zajty uo kaszubskij godce:

[[kaszubsko godka]]

Co do nům efekt:
kaszubsko godka

Eli trza dać link do zajty uo inkszej nazwje, jako bajszpil do zajty uo mjeśće to trza:


[[mjasto|mjeśće]]

Co do nům efekt:
mjeśće

Jeszcze trza nom dać kategoryje, coby można bůło gibko znaleźć zajty:

[[Kategoria:Mjasta]]

Momy wjync:

Gdańsk, (kaszubsko godka: Gduńsk, mjymjecko godka: Danzig, łaćina: Gedania, Dantiscum, jidisz דאַנץ – danc) – mjasto w Polsce nad Morzym Bołtyckim, zołożůne we 997 roku, stolica wojewůdztwa pomorskigo a archidjecezyje gdańskij. Gdańsk je tyż mjastym krůlewskim a hanzeatyckim. Terozki je jednym s nojsrogszych polskich miast.

W wikikodzie wyglůndo tak:

'''Gdańsk''', ([[kaszubsko godka]]: ''Gduńsk'', [[mjymjecko godka]]: ''Danzig'', [[łaćina]]: ''Gedania'', ''Dantiscum'', [[jidisz]] ''דאַנץ – danc'') – [[mjasto]] w [[Polska|Polsce]] nad [[Morze Bołtyckie|Morzym Bołtyckim]], zołożůne we 997 roku, stolica [[wojewůdztwo pomorskie|wojewůdztwa pomorskigo]] a archidjecezyje gdańskij. Gdańsk je tyż mjastym krůlewskim a [[hanza|hanzeatyckim]]. Terozki je jednym s nojsrogszych polskich miast.