Wikipedyjo:Zajty do wyćepańo

(Pōnkniyntŏ ze Wikipedyjo:ZDW)

Na tyj zajće uosprawjůmy uo artiklach, kere s roztomajtych powodůw ńy nadowajům śe do Wikipedyje. Co ś ńymi zrobić decydujymy bez kůnsynsůs, a jak go ńy idźe uzyskać, robjymy absztimůng.

Coby dać sam jaki artikel, trza wpjyrw uoznoczyć go szablůnym {{zdw}} a dodać jigo absztimůng půniżyj na wjyrchu.

Zobejzdrzij tyż

edytuj

Archiwum dyskusyje

Zgłoszyńa

edytuj

Miszung szrajbůnkůw, redakcyjne felery (dźeckem, umarł, austrijecko, ...), ńy ma kategoryje i inksze tychńiczne. Krol111 kontakt 22:04, 13 lip 2024 (CEST)[ôdpowiydz]

"Fesztrownie stawiało sie prawie coby sużyły ôd poczōntku fesztrowi abo umiyniało sie stare stawiynia, take jak pałace myśliwiecke, coby sie feszter mōg do nich wkludzić." - niy do spokopiynio, ńyskorzi ńyreprezentatywny przikłod, bezpotrzebne uodneśyńe do polskigo rechtu. Jakby to wyciepać to uostowo substub. Beztuż proponuja wyćepać cały artikel. Krol111 kontakt 11:47, 1 czy 2024 (CEST)[ôdpowiydz]

Ńy wydowo śe yncy, je abo bůł burmistrzym (we artiklu je ńysprecyzowano tymczasowo informacyjo), substub. Krol111 kontakt 13:43, 31 lip 2023 (CEST)[ôdpowiydz]

Autotranslator, ńy idźe tego spokopić. Ku tymu brak zdrzůdłůw. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 14:51, 17 mŏj 2023 (CEST)[ôdpowiydz]

Popjyrom wyćepańy. Krol111 kontakt 18:05, 5 czy 2023 (CEST)[ôdpowiydz]

Z artikla ńy do sie spokopic czym Rouza Lutra je. Krol111 kontakt 10:41, 16 kwi 2023 (CEST)[ôdpowiydz]

Felerne mjano (we papjůrach tak ńy mo). Zdrzůdła ino lokalne a ńy do zgody ze WP:WER/notability. Spam, promocyjo Muzyjům. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 08:27, 6 kwi 2023 (CEST)[ôdpowiydz]

Ńy můmy prawidoł notability we ślůnskij Wikipedyje, nale zdowo mi śe, iże dlo wszyjskich tymatůw swjůnzanych ze Ślůnskym muszymy mjeć fest szyroko dostympność. Chop mo nadgrody, mo projekty, mjano śe googluje, ńych bydźe. ◄Ozi► a uůnego godka 13:03, 7 kwi 2023 (CEST)[ôdpowiydz]
Dostympność mo być lo wszyjskich jednako. Jak uznowomy, co nadgroda ministra, co rozdowo takich pora tyśůncůw na rok dowo yncyklopedyczność, to Roger Mbabepe ze Mauritjusa ze nadgrodům uod mińistra kultury Mauritjusa tyż bydźe yncyklopedyczny. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 09:04, 8 kwi 2023 (CEST)[ôdpowiydz]
  • Popjyrom. Wjela bezpotrzebnego inhaltu, ntp. ńy do zweryfikowańo czy mjano uůkosymbolizm kajś richtig funguje. Przipisy felerne, podane je youtube.com, a uotwiero śe facebook. Krům tego felery we szrajbůnku. Przeńyśůno do brudnopisu do poprawy. Krol111 kontakt 11:06, 16 kwi 2023 (CEST)[ôdpowiydz]

Żodnych ńyzoleżnych zdrzudłůw na to, co tyn ekspůnat je wertny artikla na Wikipedyje. Uostawili my te Muzyjům, to terozki můmy spam. Za chwila kożdy ekspůnat bydźe mjoł artikel. Jo by wyćepowoł wszyjsko co ńy mo dobrych zdrzudłůw. Spam, promocyjo Muzyjům. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 08:27, 6 kwi 2023 (CEST)[ôdpowiydz]

Po pjyrsze, ńy ma żodnych ńyznoleżnych zdrzudłůw na to, co te Muzyjům je wertne artikla na Wikipedyje. Po prowdźe to w ogůle żodnych zdrzudłůw ńy ma, ańi na to co take coś istńeje, inkszych jak własno neczajta. Dodatkowo problyma: to śe tak ńy nazywo a ńikaj takigo mjana ńy używo. Lajsikonik (dyskusyjŏ)

Půmjyńůł'ch mjano, poprawjůł'ch inhalt kajńykaj, wraźůł'ch Muster:Bajstlowańy co pado uo felerach, kerych je kans. Zrobjůł na wartko analiza i znodłech muzeum na Google Street View a Facebooku a tyż ńyznoleżne informacyje we neće i myśla, aże dołoby śe tyn artikel skuli tymatyki kůnsztu na Ślůnsku a skali zakwalifikować kej yncyklopedyczny. Krol111 kontakt 21:56, 11 mŏj 2022 (CEST)[ôdpowiydz]

Tymczasowy mem, niy za fest popularny, na terŏz chyba niy yncyklopedyczny. Na inkszych wikipedyjach je tyndencyjo coby wyciepać [1] [2] Krol111 kontakt 19:28, 27 lut 2022 (CET)[ôdpowiydz]

Je kůntynuacyjo we Gruzyji, uo keryj pisoł Lajsikonik. Je kůntynuacyjo w tym, iże tego samego ausdruku użůła Ukrajińsko Ajzynbana, medja używajům tego tyż we kůntekśće fligrůw, ruski poet Bykow napisoł uo tym ausdruku wjyrsz. Widźoł żech już take bilbordy, treski, richtig ńy stykńe? 89.174.140.45 12:55, 28 lut 2022 (CET)[ôdpowiydz]