Wikipedyjo:Weryfikowalność

(Pōnkniyntŏ ze Wikipedyjo:WER)
Pōmoc ślōnskij Wikipedyje
Jak pisać po ślōnsku
Tymatyka

Prawidłůma ńy jyno ślůnskij, ale kożdyj Wikipedyje je to, coby kożdo informacyjo, kero moge być zakwestjůnowano, mo mjeć do śe godne zawjyrzyńo a uopublikowane zdrzůdła. A take zdrzůdło mo być dodane bez tygo używacza, kery informacyjo wćepuje, a ńy tygo, kery chce informacyjo wyćepnůńć. Pamjyntej, co kożdy artikel lo kerygo śe ńy do znojś zdrzůdeł, może uostać wyćepńynty.