Wikipedyjo:Potrzebne artykuły

Pōmoc ślōnskij Wikipedyje
Jak pisać po ślōnsku
Tymatyka

Tukej znojdziesz sugestyje tymatōw do pisaniŏ.

Artykuły do przekładu

Niyrŏz Wikipedyjŏ propōnuje losować artykuł do czytaniŏ i niykerzi używajōm tyj funkcyje do znojdowaniŏ artykułōw do przełożyniŏ na ślōnskõ Wikipedyjõ. Nojlepij ale weznōńć sie za te artykuły, co sōm już ôdznaczōne na inkszych Wikipedyjach, żeby wnosić sam jak nojlepszõ zawartość. Wykazy nojlepszych artykułōw na inkszych Wikipedyjach:

Jak znŏsz jakiś inkszy jynzyk, to nojczyńścij we kożdyj Wikipedyji z lewyj strōny je link do wykazu nojlepszych artykułōw.

Nojważniyjsze artykuły podle angelskij Wikipedyje

Angelsko Wikipedyjo kludzi piyńciopoziōmowy wykoz artykułōw, co muszōm być ôpisane na tela, żeby to były artykuły nojwyższyj jakości. To je lista dwōch piyrszych poziōmōw ze linkami na ślōnskij Wiki i ślōnskimi przidowkami (podle mie). Lista aktualno na 2019-09-02.

Piyrszy poziōm

Nojważniyjsze 10 artykułōw podle angelskij Wikipedyje.

Drugi poziōm

Dalsze 100 nojważniyjszych artykułōw. Je postrzōd nich 10 nojważniyjszych i sōm zaznaczōne na rubo.

Historyjŏ (9 artykułōw)

Geografijŏ (11 artykułōw)

Sztuki (7 artykułōw)

Filozofijŏ i religijŏ (5 artykułōw)

Dziynne życie (8 artykułōw)

Społeczyństwo i nauki społeczne (19 artykułōw)

Nauka i medycyna (27 artykułōw)

Technologijŏ (8 artykułōw)

Matymatyka (5 artykułōw)

Ślōnske

Moja subiektywnŏ lista nojważniyjszych ślōnskich artykułōw.

Regiōn

Historyjŏ

Jynzyk

Ôrganizacyje

Ludzie

Naukowcy
Pisorze
Politycy i arystokracio