Pōmoc ślōnskij Wikipedyje
Jak pisać po ślōnsku
Tymatyka

Jedne ze nojważniyjszych prawideł Wikipedyje to weryfikowalność. To znaczy, że kożdŏ informacyjŏ, co je na Wikipedyji, musi mieć zdrzōdło i niy może to być Twoje włŏsne zdrzōdło, to znaczy niy możesz na Wikipedyji publikować wynikōw swojich włŏsnych badań. Możesz ale cytować swoje włŏsne artykuły ôpublikowane we naukowych cajtōngach abo inkszych rzetelnych publikacyjach.

Wkludzanie przipisōw do tekstu

Przipis wkludzōmy do tekstu w tych placach, kaj ône sōm potrzebne. Jak piszymy cołke zdanie abo akapit, to na kōniec (przed kropkōm) stawiōmy:

<ref>Tekst przipisu.</ref>

Na kōńcu artykułu (przed kategoryjami) wrażōmy muster:

{{przipisy}}

To nōm dŏ efekt taki, jak widzymy[1].

Przipisy

  1. Tekst przipisu.

Używanie jednego przipisu we pŏru miyjscach

Jak dodōmy miano do przipisu, to mogymy go użyć wiyncyj razy bez wkludzaniŏ tego samego na nowo:

<ref name="tekst">Tekst przipisu.</ref>

A we reszcie przipadkōw ino:

<ref name="tekst"/>

To nōm dŏ[1] efekt taki, jak niżyj[1]. Dej pozōr, że we wszyjskich trzech przipadkach je numer tego samego przipisu[1].

Przipisy

  1. 1,0 1,1 1,2 Tekst przipisu użytego wiyncyj razy.

Mustry cytowaniŏ

Przi cytowaniu zdrzōdeł nojlepij używać mustrōw cytowaniŏ, dziynki tymu prościj sie formatuje przipisy, bez przikłŏd:

<ref>{{Cytuj strōnã | url = https://wachtyrz.eu/slonsko-wikipedyjo-mo-10-tysiyncy-hasel/ | tytuł = Ślōnsko Wikipedyjo mo 10 tysiyncy haseł! | data = 2019-09-18 | ôpublikowany = Wachtyrz | data dostympu = 2019-09-20}}</ref>

To nōm dŏ efekt: Ślōnskŏ Wikipedyjŏ mŏ 10 tysiyncy haseł[1].

Przipisy

  1. Ślōnsko Wikipedyjo mo 10 tysiyncy haseł!. Wachtyrz, 2019-09-18. [dostymp 2019-09-20].

Wiyncyj ô mustrach cytowaniŏ niżyj i we jejich dokumyntacyji.

Mustry dostympne na ślōnskij Wikipedyji

Na ślōnskij Wikipedyji mōmy sztyry mustry cytatōw: {{cytuj}}, {{cytuj ksiōnżkã}}, {{cytuj pismo}} i {{cytuj strōnã}}.

Cytuj

Tyn muster to je uniwersalnŏ wersyjŏ do wszyjskigo.

* {{Cytuj | autōr = [[Roman Murawski]] | tytuł = Filozofia matematyki | wydŏwca = [[Wydawnictwo Naukowe PWN]] | miyjsce = Warszawa | data = 2001 | isbn = 83-01-13604-9 }}

Efekt:

Wiyncyj informacyji znojdziesz we dokumyntacyji mustra.

Cytuj ksiōnżkã

Muster do cytowaniŏ ksiōnżek.

* {{Cytuj ksiōnżkã | miano = Joe | nazwisko = Bloggs | autōr link = Joe Bloggs | miano2 = John | nazwisko2 = Smith | miano3 = Jim | nazwisko3 = Smythe | tytuł = [[Tysiąc akrów|1000 akrów]] | wydanie = 2}}

Efekt:

Wiyncyj informacyji znojdziesz we dokumyntacyji mustra.

Cytuj pismo

Muster do cytowaniŏ cajtōngōw.

* {{Cytuj pismo | cajtōng = [[CD-Action]] | ôdpedzialność = Zbigniew Bański – redaktor naczelny | ôznaczynie = Styczeń 01/2004 (95) | miyjsce = Warszawa | wydŏwca = Wydawnictwo Bauer | rok = 2003 | issn = 1426-2916 | jynzyk = pl}}

Efekt:

  • CD-Action”. Styczeń 01/2004 (95), 2003. Zbigniew Bański – redaktor naczelny. Warszawa: Wydawnictwo Bauer. ISSN 1426-2916 (pol.). 

Wiyncyj informacyji znojdziesz we dokumyntacyji mustra.

Cytuj strōnã

Muster do cytowaniŏ strōn WWW.

* {{Cytuj strōnã | url = https://wachtyrz.eu/slonsko-wikipedyjo-mo-10-tysiyncy-hasel/ | tytuł = Ślōnsko Wikipedyjo mo 10 tysiyncy haseł! | data = 2019-09-18 | ôpublikowany = Wachtyrz | data dostympu = 2019-09-20}}

Efekt:

Wiyncyj informacyji znojdziesz we dokumyntacyji mustra.

Nŏczynie do przekłŏdaniŏ mustrōw

Na strōnie Silling znojdziecie kōnwerter mustrōw cytatōw ze polskich na ślōnske. Jak we lewym polu wrazicie:

{{Cytuj książkę | imię = Joe | nazwisko = Bloggs | autor link = Joe Bloggs | imię2 = John | nazwisko2 = Smith | imię3 = Jim | nazwisko3 = Smythe | tytuł = [[Tysiąc akrów|1000 akrów]] | wydanie = 2}}

Klikniecie „Kōnwertuj” i we prawym sie pokŏże:

{{cytuj ksiōnżkã | miano = Joe | nazwisko = Bloggs | autōr link = Joe Bloggs | miano2 = John | nazwisko2 = Smith | miano3 = Jim | nazwisko3 = Smythe | tytuł = [[Tysiąc akrów|1000 akrów]] | wydanie = 2}}

Idzie nim przekłŏdać mustry cytuj, cytuj książkę, cytuj pismo i cytuj stronę. Idzie dō niego wrażać nawet cołke akapity, tōż moc sie przidŏwŏ przi przkłŏdaniu artykułōw ze polskij Wikipedyje.