Sztwortek

dziyń tydnia miyndzy strzodōm a piōntkym

Sztwortekdźyń tydńa půmjyndzy strzodům a pjůntkym.

Podug normy ISO-8601 je sztwortym dńym tydńa, zaś podug bilblijnyj tradycyji (krześćijańskyj a żydowskyj), kaj ńydźela je pjyrszym dńym tydńa, sztwortek je pjůntym.