Tusty sztwortek to je śwjynto uobłażůne we krześćijańskim kalyndorzu. Dozwolůno je wuůnczas przepadźitość, bestůż we uůn dźyń kupa ludźi żere kreple abo chrustki. Tusty sztwortek je ruchůmym śwjyntym, uůnygo data znoleży uod daty Wjelgijnocy.

Kreple