szl-1 Tyn używacz wjy jyno źdźebko ślůnsko godka.
pl-3 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie zaawansowanym.
ru Для этого участника русский язык является родным.
Šrajbůngi ślůnskij godki
Č Tyn užywač užywo fůnetyčno kodyfikacja ślůnskij godki ([1]).
Ã-0 Tyn užywač ńy wjy jak užywać Ślabikŏrzowy szrajbōnek.